Koning David

Gerelateerde afbeelding

Als we de literatuur raadplegen, zien we dat deze bewering in miljoenen boeken en artikelen en op talloze internetsites wordt herhaald, maar dat die zich allemaal verlaten op één enkele bron: de Bijbel. Als dat zo is, zou een wetenschapper vragen, wie heeft de Bijbel dan geschreven, en wanneer? Let wel, dit is een feitelijke vraag en geen waardeoordeel. Vrome joden en christenen beweren dat God het boek Leviticus op de berg Sinaï aan Mozes heeft gedicteerd en dat er sindsdien geen letter aan is veranderd. ‘Maar,’ zou de wetenschapper volhouden, ‘hoe kunnen we dat zo zeker weten? De paus beweerde immers ook dat de Schenking van Constantijn door Constantijn zelf was opgesteld in de vierde eeuw, terwijl later bleek dat die kantoor huren amsterdam vierhonderd jaar later was vervalst ten kantore van de paus zelf.’ We kunnen nu een heel arsenaal aan wetenschappelijke methoden loslaten op de vraag wie de Bijbel heeft geschreven en wanneer. Dat doen wetenschappers ook al meer dan een eeuw lang en er zijn hele boekdelen over hun bevindingen te lezen voor wie erin geïnteresseerd is. Om een lang verhaal kort te maken: de meeste serieuze wetenschappers zijn het erover eens dat de Bijbel een verzameling van allerlei verschillende teksten is die door verschillende menselijke auteurs zijn geschreven, eeuwen na de gebeurtenissen die ze naar eigen zeggen beschrijven, en dat deze teksten pas heel lang na de tijd die ze beschrijven zijn samengevoegd tot één heilig boek. Koning David leefde voor zover wij weten bijvoorbeeld rond 1000 v.Chr., maar er wordt algemeen kantoor huren rotterdam aangenomen dat het boek Deuteronomium rond 620 v.Chr. is opgesteld aan het hof van koning Josia van Juda, als onderdeel van een propagandacampagne die het gezag van Josia moest versterken. Leviticus is zelfs nog later samengesteld, in elk geval niet voor 500 v.Chr.

Machtige menselijke organisaties

Gerelateerde afbeelding

Echt machtige menselijke organisaties – zoals het Egypte van de farao’s, de Europese koloniale rijken en het moderne schoolsysteem – zien de dingen niet noodzakelijk heel helder. Hun macht ligt voor een groot deel in hun vermogen om hun fictieve ideeën op te dringen aan de slaafse werkelijkheid. Dat is bijvoorbeeld ook het hele idee achter geld. De regering maakt waardeloze stukjes papier, bestempelt ze officieel als waardevol en gebruikt ze vervolgens om de waarde van alle andere dingen aan af te meten. De regering heeft de macht om burgers belasting te laten betalen met deze stukjes papier, dus de burgers moeten er wel wat van kantoor huren amsterdam in handen zien te krijgen. Als gevolg daarvan worden deze biljetten daadwerkelijk waardevol, de regeringsfunctionarissen worden gesterkt in hun geloof en aangezien de regering over het drukken van papiergeld gaat, groeit haar macht. Als iemand tegenwerpt dat het toch maar waardeloze stukjes papier zijn en zich daar ook naar gedraagt, zal hij het niet ver schoppen. Hetzelfde gebeurt als het onderwijssysteem verklaart dat examens de beste methode zijn om studenten te beoordelen. Het systeem heeft genoeg gezag om toelatingseisen voor universiteiten in te stellen en invloed uit te oefenen op het aannamebeleid van overheidsinstellingen en de private sector. Studenten doen dus vooral hun uiterste best om goede cijfers te behalen. Gewilde functies worden bezet door mensen met hoge cijfers, die uiteraard het systeem steunen dat ze zover heeft gebracht. Doordat het onderwijssysteem de exameneisen bepaalt, krijgt het meer macht en meer invloed op universiteiten, overheidsinstellingen en de banenmarkt. Als iemand tegenwerpt dat zo’n diploma toch gewoon een stukje papier is, en zich daar ook naar gedraagt, zal hij het niet ver schoppen. Heilige geschriften werken kantoor huren rotterdam hetzelfde. Het religieuze establishment verklaart dat het heilige boek alle antwoorden op onze vragen bevat. Het oefent tegelijk druk uit op rechtbanken, regeringen en bedrijven om zich te gedragen zoals het heilige boek voorschrijft.

Een web van betekenis

Gerelateerde afbeelding

Met dergelijke bedreigingen en beloften worden vaak stabiele menselijke hiërarchieën en massale samenwerkingsnetwerken gecreëerd, zolang de mensen maar geloven dat hun situatie een kwestie van onontkoombare natuurwetten of goddelijke bevelen is en niet van ordinaire menselijke grillen. Alle grootschalige vormen van menselijke samenwerkingen zijn uiteindelijk gebaseerd op ons geloof in imaginaire ordes. Dat zijn verzamelingen regels die alleen in ons hoofd bestaan, maar volgens ons net zo echt en onschendbaar zijn als de wet van de zwaartekracht. ‘Als je tien stieren aan de hemelgod offert, zal de regen komen, als je je vader en je moeder eert, zul je naar de hemel gaan en als je me niet gelooft, ga je naar de hel.’ Zolang alle kantoor huren leeuwarden sapiens op een bepaalde plek in dezelfde verhalen geloven, volgen ze allemaal dezelfde regels, wat het makkelijk maakt om het gedrag van anderen te voorspellen en om en masse samen te werken. Sapiens gebruiken vaak uiterlijke kenmerken, zoals een tulband, een baard of een maatpak, om anderen te laten weten dat ze te vertrouwen zijn en in hetzelfde verhaal geloven als zij. Chimpansees, hoe dicht ze ook bij ons staan, kunnen niet dat soort verhalen verzinnen en verspreiden, en daarom kunnen ze ook niet in grote aantallen samenwerken.
Mensen hebben vaak moeite met het idee van ‘imaginaire ordes’ omdat ze aannemen dat er maar twee soorten werkelijkheden zijn: objectieve realiteiten en subjectieve realiteiten. In de objectieve werkelijkheid bestaan dingen onafhankelijk van ons geloof of onze gevoelens. De zwaartekracht is bijvoorbeeld een objectieve realiteit. Hij bestond al lang voor Newton werd geboren en hij heeft net zoveel invloed op mensen die er niet in geloven als op mensen die er wel in geloven. Een subjectieve realiteit is daarentegen afhankelijk van mijn persoonlijke geloofsopvattingen en gevoelens. Stel dat ik met hevige hoofdpijn naar de dokter ga. De dokter kijkt me grondig na, maar kan niets vinden, dus stuurt ze me door voor een bloedtest, een urinetest, een DNA-test, röntgenfoto’s, een elektrocardiogram, een fMRI-scan en nog een hele berg andere onderzoeken. Als de uitslagen binnenkomen, vertelt ze me dat ik volkomen gezond ben en ik kan weer naar huis. Maar ik heb nog steeds kantoor huren zwolle hevige hoofdpijn. Volgens al die objectieve onderzoeken is er niets met me aan de hand en ik ben de enige die de pijn voelt, maar voor mij is die pijn honderd procent echt.

Biowetenschappers

Gerelateerde afbeelding

Misschien bekijken biowetenschappers het probleem vanuit de verkeerde hoek. Ze geloven dat het leven puur en alleen om gegevensverwerking draait en dat organismen machientjes zijn die berekeningen uitvoeren en beslissingen nemen. Maar die analogie tussen organismen en algoritmen kan misleidend uitpakken. In de negentiende eeuw beschreven wetenschappers de hersenen en de geest alsof het stoommachines waren. Waarom stoommachines? Omdat dat kantoor huren amsterdam de toonaangevende technologie van die tijd was. Er werden treinen, schepen en fabrieken mee aangedreven, dus toen mensen het leven probeerden te verklaren, namen ze aan dat het volgens een vergelijkbaar principe moest werken. Geest en lichaam zijn gemaakt van buizen, cilinders, kleppen en zuigers die druk opbouwen en loslaten en daarmee beweging en actie produceren. Die manier van denken had zelfs een diepgaande invloed op de freudiaanse psychologie en daarom wemelt ons psychologische jargon nog steeds van de concepten die aan de mechanica zijn ontleend. Sta bijvoorbeeld eens stil bij deze freudiaanse redenering: ‘Legers wenden seksuele driften aan als brandstof voor militaire agressie. Het leger rekruteert jongemannen op het moment dat hun seksuele driften pieken. Het leger beperkt de kans dat soldaten daadwerkelijk seks hebben, wat de seksuele spanning zou verminderen, zodat die spanning zich blijft opbouwen. Vervolgens biedt het leger een nieuwe uitlaatklep voor al die opgebouwde spanning in de vorm van militaire agressie.’ Dat is exact hoe een stoommachine werkt. Je sluit kokendhete stoom op in een gesloten cilinder. De stoom zet steeds meer druk op de cilinder, tot je ineens een klep openzet en de druk in een voorafbepaalde richting afvoert, zodat hij een trein of weefg etouw in beweging zet. Niet alleen in het leger, maar bij alles klagen we vaak over de druk die van de ketel moet, omdat we het gevoel hebben dat we zullen ontploffen als we niet wat stoom afblazen. In de eenentwintigste eeuw klinkt het lichtelijk kinderachtig om de menselijke psyche met een stoommachine te vergelijken. We zijn inmiddels bekend met een veel geavanceerdere vorm van technologie – de computer -, dus omschrijven we de menselijke psyche als een computer die gegevens kantoor huren rotterdam verwerkt in plaats van als een stoommachine die druk reguleert. Maar deze nieuwe analogie zal misschien wel net zo naïef blijken. Computers hebben tenslotte geen geest. Ze verlangen nergens naar, zelfs niet als ze een bug hebben, en het internet voelt geen pijn, zelfs niet als autoritaire regimes hele landen van het web afsluiten. Waarom gebruiken we computers dan als model om inzicht te krijgen in de menselijke geest?

De formule van het leven

Gerelateerde afbeelding

Als duizenden auto’s tergend langzaam door Londen kruipen, noemen we dat een verkeersopstopping, maar het creëert geen groot Londens bewustzijn dat hoog boven Piccadilly zweeft en tegen zichzelf zegt: ‘Blimey, wat voel ik me verstopt!’ Als miljoenen mensen miljarden aandelen verhandelen, noemen we dat een economische crisis, maar er is geen grote Wall Street-geest die moppert: ‘Jemig, wat een crisisgevoel.’ Als biljoenen watermoleculen zich samenpakken in de lucht noemen we dat een wolk, maar er ontstaat geen wolkbewustzijn dat zich conference room leeuwarden ineens regenachtig gaat voelen. Hoe kan het dan dat miljarden elektrische signaaltjes in mijn hersenen een geest opwekken die voelt dat ik woedend ben? Dat weten we in 2016 nog steeds niet. Als het bovenstaande je alleen maar een verward, perplex gevoel geeft, ben je dus in heel goed gezelschap. De beste wetenschappers zijn ook nog lang niet zover dat ze het raadsel van geest en bewustzijn kunnen ontcijferen. Een van de mooie dingen van de wetenschap is dat wetenschappers die iets niet weten allerlei theorieën en hypotheses kunnen uitproberen, maar uiteindelijk ook gewoon kunnen toegeven dat ze het domweg niet weten.
Wetenschappers weten niet hoe een verzameling elektrische hersensignalen subjectieve gevoelens kan opwekken. Ze weten zelfs niet wat het evolutionaire voordeel van zoiets zou kunnen zijn. Het is de grootste lacune in onze kennis over het leven. Mensen hebben voeten, omdat die onze voorouders miljoenen generaties lang in staat stelden om op konijnen te jagen en aan conference room zwolle leeuwen te ontsnappen. Mensen hebben ogen, omdat die onze voorzaten talloze millennia lang de kans gaven om te kijken welke kant het konijn op ging en waar de leeuw vandaan kwam. Maar waarom hebben mensen subjectieve gevoelens als honger en angst?

De algoritmen die mensen beheersen

Gerelateerde afbeelding

Je kunt hetzelfde algoritme tientallen keren toepassen, steeds met iets andere groente, waardoor je steeds een iets andere soep krijgt. Maar het algoritme blijft hetzelfde. Een recept kan zelf geen soep maken. Er is een persoon voor nodig om het recept te lezen en de voorgeschreven stappen te volgen. Maar je kunt wel een machine bouwen die met dit algoritme geprogrammeerd is en het automatisch opvolgt. Dan hoef je de machine alleen nog te voorzien van water, elektriciteit en groente, zodat ze de soep zelf kan maken. Er zijn niet veel soepmachines op de wereld, maar waarschijnlijk heb je wel eens een koffieautomaat gezien. Deze conference room amsterdam machines hebben meestal een gleuf voor munten, een opening voor bekers en een paar rijen knopjes. In de bovenste rij zitten knoppen voor koffie, thee en chocolademelk. De onderste rij is voorzien van opschriften als: geen suiker, één lepel suiker, twee lepels suiker. De derde rij luidt: melk, sojamelk, geen melk. Er komt een man op de machine af, hij doet een munt in de gleuf en drukt op de knoppen ‘thee’, ‘één lepel suiker’ en ‘melk’. De machine gaat aan de slag en volgt een heel precieze reeks stappen. Ze laat een theezakje in een beker vallen, giet er kokend water op, voegt een lepel suiker en wat melk toe en hop, er staat een lekker kopje thee klaar. Dit is een algoritme.17 De laatste decennia zijn biologen tot de onomstotelijke conclusie gekomen dat de man die de knopjes indrukt en de thee opdrinkt zelf ook een algoritme is. Een veel complexer algoritme dan de koffieautomaat, dat zeker, maar nog steeds een algoritme. Mensen zijn algoritmen die geen kopjes thee produceren, maar kopieën van zichzelf (als een automaat die, als je de juiste combinatie van knopjes indrukt, een nieuwe automaat produceert). De conference room rotterdam algoritmen die koffieautomaten beheersen werken via mechanische radertjes en elektronische circuits. De algoritmen die mensen beheersen werken via zintuiglijke sensaties, emoties en gedachten.

De medische wetenschap

Gerelateerde afbeelding

Er is geen duidelijke grens tussen genezen en upgraden. De medische wetenschap begint bijna altijd met het redden van mensen die onder de norm vallen, maar met dezelfde middelen en kennis kun je ook boven de norm uitstijgen. Viagra was in eerste instantie bedoeld als bloeddrukverlagend middel, maar co-working space amsterdam tot Pfizers blijde verrassing bleek viagra ook tegen impotentie te werken. Dankzij dit middel konden miljoenen mannen hun normale seksuele vermogens terugkrijgen, maar algauw begonnen mannen die helemaal geen erectieproblemen hadden dezelfde pil te gebruiken om bovengemiddeld te presteren en seksuele vermogens te krijgen die ze eerst niet hadden.46 Wat er met specifieke medicijnen gebeurt, kan ook gebeuren met hele medische specialismen. De moderne plastische chirurgie is ontstaan in
de Eerste Wereldoorlog, toen Harold Gillies aangezichtsverwondingen begon te behandelen in het militair hospitaal van Aldershot.47 Na de oorlog ontdekten chirurgen dat dezelfde technieken ook gebruikt konden worden om volmaakt gezonde, maar lelijke neuzen te verfraaien. Plastische chirurgie werd nog steeds gebruikt om zieken en gewonden te helpen, maar steeds vaker ging het toch om het upgraden van gezonde mensen. Tegenwoordig verdienen plastisch chirurgen miljoenen in privéklinieken die er zuiver op gericht zijn gezonde mensen te upgraden en de rijken mooier te maken.48 Met genetische modificatie zou best eens hetzelfde kunnen gebeuren. Als een miljardair openlijk riep dat hij van plan was superslimme nakomelingen te laten knutselen, zou daar schande van gesproken worden. Maar zo zal het niet gaan. Het is veel waarschijnlijker dat we op een hellend vlak zullen belanden. Het begint met ouders van kinderen met een genetisch profiel dat een hoog risico op dodelijke erfelijke ziekten oplevert. Die zullen hun toevlucht zoeken bij reageerbuisbevruchting en het DNA van het bevruchte eitje laten testen. Als alles in orde is, dan is  co-working space rotterdam dat mooi. Maar als de DNA-test de gevreesde mutaties aan het licht brengt, wordt het embryo vernietigd. Maar waarom zou je zo onverstandig zijn om maar één eicel te bevruchten? Je kunt er beter een paar tegelijk bevruchten, zodat je, zelfs als er drie of vier gebrekkige tussen zitten, in elk geval nog één goed embryo overhebt. Zodra deze selectieprocedure acceptabel en goedkoop genoeg wordt, zou het kunnen dat hij steeds vaker wordt toegepast. Mutaties zijn een alomtegenwoordig risico. Iedereen heeft wel schadelijke mutaties en minder optimale allelen in zijn DNA. De voortplanting is één grote loterij. (Er is een beroemde -en waarschijnlijk apocriefe – anekdote over een ontmoeting in 1923 tussen Nobelprijswinnaar Anatole France en de mooie, talentvolle danseres Isadora Duncan.

In de politieke sfeer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Denk maar eens aan je eigen werk. Of je nu wetenschapper bent, journalist, kok of voetballer, hoe zou je het vinden als je baas honderdtwintig was, met ideeën die zijn ontstaan toen koningin Victoria nog over Engeland regeerde, en dat hij waarschijnlijk nog tientallen jaren je baas zou blijven?
In de politieke sfeer zou dit nog onheilspellender kunnen uitpakken. Hoe zou je het vinden als Poetin nog negentig jaar aan de macht zou blijven? Aan de andere kant: als mensen honderdvijftig werden, dan zou Stalin in 2016 nog steeds heersen in Moskou, op de gezonde leeftijd van honderdachtendertig. Voorzitter Mao zou met honderddrieëntwintig jaar de middelbare leeftijd hebben en de Engelse prinses Elizabeth zou nog steeds met haar duimen zitten draaien tot ze de kantoor huren leeuwarden troon zou erven van de honderdeenentwintigjarige George VI. Haar zoon Charles zou pas in 2076 aan de beurt komen. Als we even teruggaan naar de realiteit is het natuurlijk nog verre van zeker of de voorspellingen van Kurzweil en De Grey in 2050 of 2100 uit zullen komen. Zelf denk ik dat de hoop op een eeuwige jeugd in de eenentwintigste eeuw prematuur is en dat iedereen die het te serieus neemt een bittere teleurstelling te wachten staat. Het is niet makkelijk te leven in de wetenschap dat je dood zult gaan, maar het is nog erger om in onsterfelijkheid te geloven en ongelijk te krijgen. Hoewel de gemiddelde levensverwachting de laatste honderd jaar is verdubbeld, kunnen we dat niet zomaar extrapoleren en concluderen dat we het in de komende eeuw nog eens kunnen verdubbelen naar honderdvijftig. In 1900 lag de levensverwachting over de hele wereld niet hoger dan veertig omdat veel mensen jong stierven door ondervoeding, infectieziekten en geweld. Mensen die wisten te ontkomen aan ondervoeding, ziekte en oorlog konden een eind in de zeventig of tachtig worden, wat de natuurlijke levensduur van Homo sapiens is. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, werden zeventigjarigen in voorgaande eeuwen niet beschouwd als zeldzame natuurwonderen. Galileo Galilei overleed toen hij zevenenzeventig was, Isaac Newton op zijn vierentachtigste en kantoor huren zwolle Michelangelo werd maar liefst achtentachtig jaar oud, zonder de hulp van antibiotica, vaccinaties of orgaantransplantaties. Zelfs chimpansees in het oerwoud worden soms wel in de zestig.30

Gods wil geschiede

Gerelateerde afbeelding

Soms mislukt het weliswaar nog steeds grandioos, maar dan halen we niet meer domweg onze schouders op met de woorden: ‘Ach ja, zo gaat dat nu eenmaal in onze onvolmaakte wereld’ of’Gods wil geschiede’. Nee, als honger, ziekte of oorlog onbeheersbaar wordt, krijgen we het gevoel dat iemand er een zooitje van heeft gemaakt, we zetten er een onderzoekscommissie op en beloven onszelf dat we het de volgende keer beter zullen aanpakken. En het werkt ook nog. Dergelijke calamiteiten komen inderdaad steeds minder voor. Voor het eerst in de geschiedenis sterven er meer mensen aan te veel eten dan aan te weinig eten, er sterven meer mensen van ouderdom dan aan infectieziekten en er plegen meer mensen zelfmoord dan er in totaal gedood worden door soldaten, terroristen en criminelen. In de vroege eenentwintigste eeuw gaat de gemiddelde mens veel eerder dood aan te grote porties McDonald’s dan aan kantoor huren amsterdam droogte, ebola of aanslagen van Al Qaida. Presidenten, CEo’s en generaals moeten zich nog dagelijks bezighouden met economische crises en militaire conflicten, maar in bredere historische zin kan de mensheid inmiddels het hoofd oprichten en gaan uitkijken naar nieuwe horizonten. Als we honger, ziekte en oorlog echt onder controle krijgen, wat komt er dan boven aan de menselijke agenda te staan? Als brandweerlieden in een wereld zonder vuur, zo moet de mensheid zich in de eenentwintigste eeuw een unieke nieuwe vraag stellen: wat gaan we nu met onszelf aanvangen? Waar zullen we in een gezonde, welvarende, harmonieuze wereld onze aandacht en ons vernuft op richten? Die vraag wordt extra urgent door de immense nieuwe vermogens die biotechnologie en informatietechnologie ons verschaffen. Wat gaan we doen met al die macht? Voor we die vraag beantwoorden, moeten we nog het een en ander zeggen over honger, ziekte en oorlog. De bewering dat we die onder controle aan het krijgen zijn zal velen bizar, extreem naïef en misschien ook harteloos in de oren klinken. Want hoe zit het dan met de miljarden mensen die moeten zien te leven van minder dan twee dollar per dag? Hoe zit het met de nog altijd voortdurende aidscrisis in Afrika of de oorlogen in Syrië en Irak? Laten we, om die vragen te beantwoorden, eens goed kijken naar de kantoor huren rotterdam wereld van begin eenentwintigste eeuw, om daarna de menselijke agenda voor de komende decennia te gaan verkennen.

Inzicht in de interne gang van zaken

Gerelateerde afbeelding

Inzicht in de interne gang van zaken in een organisatie is voor de aandeelhouders als financiële belanghebbenden nodig om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over het vermogen, de solvabiliteit, de liquiditeit en het resultaat van de onderneming. De aandeelhouder moet immers op basis van dit oordeel de jaarrekening vaststellen of goedkeuren. Het inzicht van de financiële belanghebbenden wordt hiermee op de voorgrond gesteld. Daarnaast wordt echter ook het inzicht van andere belanghebbenden vergroot, denk aan banken, de overheid, de crediteuren en uiteraard ook de werknemers. Al deze belanghebbenden moeten een co-working space amsterdam verantwoord oordeel kunnen vormen over de gang van zaken in een organisatie. Zij moeten op basis daarvan kunnen beslissen of zij aan het samenwerkingsverband willen blijven deelnemen en hun bijdrage willen leveren. Alle participanten en instanties die wezenlijk bij een onderneming betrokken zijn, moeten dus kunnen weten hoe het daarmee gesteld is. De ondernemer zelf moet kunnen vaststellen of er sprake is van winst of verlies. Bij non-profitorganisaties zal vastgesteld moeten worden of er een batig saldo is. Een bank zal, in geval van een aanvraag tot kredietverstrekking, willen weten hoe die organisatie er financieel gezien voor staat. Vakbonden die onderhandelen over arbeidsvoorwaarden van werknemers, moeten aan de hand van ondernemingsresultaten in een bedrijfstak hun uitgangspunten voor overleg kunnen vaststellen. Leden van een ondernemingsraad moeten mede via de jaarcijfers hun standpunt over het te voeren ondernemingsbeleid kunnen bepalen. Het is daarom belangrijk dat er financiële informatie over een onderneming beschikbaar is waar ook mee te werken valt. Voor het ordenen van de financiële gegevens zijn door de wetgever dan ook regels gesteld. Ook bestaan er regels die voorschrijven dat bepaalde informatie voor anderen dan de direct belanghebbenden beschikbaar moet zijn.
Naast financiële informatie is in ruimere zin informatie nodig om tot beoordeling van de voor een bedrijf relevante co-working space rotterdam situatie te komen, bijvoorbeeld over sociaal beleid, veiligheid en welzijn. We doelen in brede zin echter ook op bedrijfsomspannende risico’s die tegenwoordig onder de term risicomanagement, als verantwoordelijkheid van de topleiding, worden gevat.