Organen van de Nederlandse staat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast de civiele en strafrechtspraak bestaat er ook de administratieve rechtspraak. Hierbij gaat het om geschillen tussen de burger (als eiser) en een overheidsorgaan (als verweerder). De wijze van procederen in deze administratiefrechtelijke geschillen is geregeld in de Awb. Naast de rechtbanken zijn er ook andere belangrijke rechtsprekende colleges, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Colleges van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Deze colleges spreken wel recht, maar behoren niet tot de rechterlijke macht in traditionele zin.
Gelet op zijn dubbelfunctie, namelijk adviseren inzake wetgeving en rechtspreken, kunnen bij de onafhankelijkheid van de Raad van State vraagtekens gezet worden, blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg van 28 september 1995 (Procola-arrest). Hoewel het geschil de Luxemburgse Raad van State betreft, is de uitspraak ook voor de Nederlandse situatie van belang, gelet op de vergelijkbare positie van de Nederlandse Raad van State. Het Hof is van oordeel dat in de context van een instituut als de Luxemburgse Conseil d’Etat het enkele feit dat bepaalde personen achtereenvolgens zowel flexplek nijmegen adviseren als rechtspreken over hetzelfde feit, twijfel oproept inzake de structurele onpartijdigheid van het instituut. Over het algemeen wordt aangenomen dat deze uitspraak slechts beperkte gevolgen voor de Nederlandse situatie heeft.
Kenmerkend voor rechters is, dat zij onafhankelijk zijn van de regering en Staten-Generaal. Zij worden benoemd (door de regering) voor het leven en hun salaris wordt bij wet vastgesteld. Zij kunnen niet worden ontslagen en gaan op hun zeventigste jaar met functioneel leeftijdsontslag. Rechters kunnen derhalve in vrijheid oordelen, ook over daden van staatsorganen.
Aan de orde komt de competentie van achtereenvolgens: de rechtbank; het gerechtshof; de Hoge Raad; de administratieve rechter; de tuchtrechter.
Afgesloten wordt met de organisatie van de rechterlijk macht.

Recht algemeen

Gerelateerde afbeelding

Overigens is het niet zo dat op overtreding van rechtsregels altijd een sanctie staat. Wanneer een automobilist door het rode licht rijdt, begaat hij een strafbaar feit. De sanctie (hechtenis/geldboete) is te vinden in de Wegenverkeerswet. In het Burgerlijk Wetboek zijn echter tal van rechtsregels te vinden die aanvullend van karakter zijn, dat wil zeggen dat partijen zonder sancties van deze regels kunnen afwijken.
1.2 Onderscheidingen in het recht
Rechtsregels kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld en gesystematiseerd. De meest gebruikelijke indelingen/onderscheidingen zijn: onderscheiding in geschreven en ongeschreven recht; onderscheiding in publiek- en privaatrecht; onderscheiding in dwingend en aanvullend recht; onderscheiding in materieel en formeel recht; onderscheiding in nationaal en internationaal recht; onderscheiding in subjectief en objectief recht.
Ook komt hierna aan de orde het begrip ‘positief recht’.
De beschreven onderverdelingen van het recht houden geen scheiding in. Er is geen sprake van of/of-situaties, maar vaak van en/en-situaties. Bij de bevoegdheden die een eigenaar van een stuk grond heeft, lopen de vergaderruimte nijmegen diverse onderscheidingen door elkaar: de bevoegdheid is een subjectief recht dat is ontleend aan het materieel privaatrecht dat weer behoort tot het nationaal recht. Geschreven en ongeschreven recht Er zijn geschreven en ongeschreven rechtsregels. Geschreven recht staat in wetten of wetboeken; een wetboek is hetzelfde als een wet, met dát verschil dat een wetboek een groot aantal samenhangende onderwerpen omvat. Deze wetboeken bestaan nog niet zo lang. In vroeger tijden was het heel gewoon om rechtsregels niet op te schrijven; ze berustten op traditie en gewoonte. Vóór de Franse Revolutie was er in ons land bovendien geen uniform geldend recht. Plaatselijk waren er grote verschillen, zowel in geschreven als in ongeschreven recht. Vanaf 1838 heeft men grote delen van het recht samengevat en beschreven in wetboeken, wat de duidelijkheid en eenheid ten goede kwam. Een beschrijving van een samenhangend deel van het recht noemt men codificatie. Het Burgerlijk Wetboek is een voorbeeld van codificatie.

De Theems

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

London is op dit tijdstip één grote file, zodat de taxi tergend langzaam zijn weg moet vervolgen. Na een paar kilometer filerijden richting de Theems, slaan we linksaf en rijden we een buitenwijk van Londen in. Aan de verpaupering en de graffiti op de muren te zien, rijden we door een achterstandswijk. Het vuil ligt op de grond en allerlei randfiguren hangen op straat. De muren van de oude, vervallen panden zijn veelal zwartgeblakerd door de jarenlange roetaanslag. De taxi slaat nog een paar keer af en de straten worden steeds smaller en donkerder. Er zijn hier maar weinig mensen op straat te zien en de buurt geeft me een ongemakkelijk gevoel. De taxi stopt bij een vervallen pand. ‘Centre of Martial Arts’ staat er op een kapotgeslagen en door de tijd aangetast neonpaneel boven de deur te lezen. Ik stap uit de taxi en vraag de taxichauffeur even te wachten. Het kan toch niet zo zijn dat professor Markowitz mij naar deze achterstandswijk in London stuurt? Wat heeft deze plaats met Terra Nova te maken? Bij het aangegeven adres bel ik drie keer aan. Aan de andere kant van de deur hoor ik tot mijn opluchting een gestommel. De deur gaat open
en een man met kort geschoren zwart haar kijkt me vriendelijk aan. De man met een Aziatisch uiterlijk is gekleed in een zwart pak en loopt op slippers. “Kom jij van Roy Markowitz?” vraagt hij. Ik knik en reken eerst bij de flexplek nijmegen taxichauffeur af. De man laat me binnen en loopt zonder iets te zeggen door de smalle, donkere gang naar de achterkant van het pand. Daar schuift hij een bamboescherm open en ik zie tot mijn verrassing een Japanse theetuin, compleet met bamboe, een Japanse grote gong en een laag houten tafeltje. Aan de muur hangt een groot papier met gekalligrafeerde tekens en een foto van een oude Japanner in traditionele, zwarte gevechtskleding. Waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen? De man die zich voorstelt als Akihito spreekt gebrekkig Engels en heeft een sterk Japans accent. Mijn nieuwsgierigheid neemt alleen maar toe. Zou Akihito een lid zijn van het genootschap? Zo vraag ik me af. Ik durf het hem niet te vragen.

De geisha

Gerelateerde afbeelding

De geisha komt aanlopen met twee borden sashimi in haar handen. Ze is een mysterieuze vrouw en juist dat maakt haar begerenswaardig. Nadat ze de borden heeft neergezet, schenkt ze onze mokken nogmaals vol met saki en ben ik heimelijk blij dat ik straks niet meer hoef te rijden. “Zoals gezegd is het besef van eenheid de vierde en laatste fase voordat we echt aan de vierde dimensie toekomen,” gaat de professor verder met zijn betoog. “Als je beseft dat we een onderdeel van het universum zijn, stroomt er een enorme kracht naar je toe. De waarde van ons leven is groot en we hebben de plicht om iets zinvols met ons bestaan te doen. Realiseer je dat het de aan jou toevertrouwde opdracht van het universum is om al je talenten en krachtinspanningen aan te wenden om hem verder te volmaken. Dat is de natuur van ieder mens en de waarde van ons bestaan. De vooruitgang van de schepping neemt toe als ieder individu zijn bestemming vervult en een persoonlijke groei doormaakt. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Dit is de bekendste uitspraak van Mahatma Gandhi. De kans om als lid van Terra Nova een prominente rol te spelen in de transformatie naar een betere wereld komt nu op je pad en is eenmalig. Toeval helpt je om het juiste pad te volgen en aan jou de taak om daarop te vertrouwen.” “Waarom ben ik juist uitgekozen?”
“Dat heeft alles van doen met de taak die je in dit leven hebt meegekregen en de wetten van synchroniciteit,” antwoordt professor Markowitz. “Je bent niet zomaar op mijn spoor gekomen. Het universum is vol met energie en stuurt elk leven een bepaalde kant op. Helaas beseffen de meeste mensen niet dat al les om ons heen energie is en ze denken dat de wereld uit tastbare materie bestaat. Het universum is een kakofonie van oneindig veel trillingen die met elkaar verbonden zijn en die elkaar beïnvloeden. Ook elke gedachte is een vorm van energie die invloed uitoefent op het universum. Deze gedachte-energie kan in materie worden omgezet. Een belangrijke wet om te onthouden is dat energie die op een bepaalde snelheid trilt de eigenschap heeft om andere energie die op dezelfde snelheid trilt, aan te bedrijfsruimte nijmegen trekken. De uitdrukking van soort zoekt soort is hier een direct uitvloeisel van. Gedachten en ideeën werken met de snelheid van het licht en daarom is de menselijke geest ook zo’n krachtig middel, misschien zelfs de sterkste kracht op aarde. ‘Energy flows, where the intention goes’ is mijn favoriete uitspraak. Dat heeft al les te maken met je Oikido, daar hebben we eerder over gesproken. Intenties worden na verloop van tijd een realiteit omdat het universum met zijn toeval een handje helpt. De mens is in werkelijkheid een schepper van de werkelijkheid; hij is de magiër op onze planeet. Helaas beseffen maar weinig mensen dit waardoor ze hun volle talent niet gebruiken.

Een harde lach

Gerelateerde afbeelding

De volgende ochtend laat ik me door een taxi afzetten bij de universiteit. Als ik naar de ingang loop, staat professor Markowitz me al op te wachten. “Goedemorgen, Nick. We gaan vandaag naar Thompson International Speedway,” “Wat is dat?” “Dat is het autocircuit van Boston dat even buiten de stad ligt.” Mijn verbaasde blik beantwoordt de professor met een fijnzinnige glimlach en voor de tweede keer deze week stap ik in de oldtimer. Na drie kwartier rijden, parkeren we de Chevrolet op het zo goed als lege parkeerterrein van het autocircuit. Ik loop achter professor Markowitz aan naar de kantine, die achter de tribune is gevestigd en zie aan een tafel twee mannen in raceoveralls zitten. “He Don,” roept professor Markowitz en hij loopt op de twee mannen af. “Ik heb een speciale gast voor je.”
Even later zit ik wat ongemakkelijk met een grote kop koffie bij de drie mannen aan tafel. De man naast Don is Jack en hij is het hulpje. “Jij komt toch uit Amsterdam!” zegt Don. “Daar hebben ze toch hele andere koffie in de coffeeshops?”
Een harde lach schalt over tafel. Ik lach besmuikt mee en merk dat het bloed sneller door mijn aderen stroomt. Misschien ga ik vandaag voor het eerst in mijn leven racen op een autocircuit. “Kom, we gaan naar de kleedkamer,” zegt Don terwijl hij opstaat. Verbaasd kijk ik hem aan. “Ja vriend, jij gaat vandaag een geprepareerde Ferrari F430 met meer dan vijfhonderd pk besturen.” Het voelt alsof er geen woorden uit zijn mond komen, maar bloemen. Voor het eerst in mijn leven ga ik echt racen op een circuit. Niet veel later zit ik met brandwerende kleding aan en met een integraalhelm op in de bijrijdersstoel van het racemonster. We hebben via de microfoons in de helmen contact met elkaar. Don start de motor en geeft gas. De motor buldert en bedrijfsruimte nijmegen de Ferrari reageert razendsnel op het gaspedaal. We rijden het circuit op en Don geeft direct volop gas, terwijl ik me krampachtig vastklamp. Dit is nog eens wat anders dan rijden in een Ferrari op de openbare weg in Nederland. De G-krachten in de bochten zijn enorm, maar Don is een ervaren coureur die precies weet hoe ver hij kan gaan. Na een aantal rondes te hebben gereden, waarbij mijn maag zich meer dan eens heeft omgedraaid, stelt Don voor dat we van positie wisselen. Voor het.eerst kan ik de grenzen opzoeken van een opgevoerde Ferrari. Al snel heb ik grip op de duivelse krachten van de auto en rijd ik elke ronde sneller.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

Even is het stil in de bibliotheek en stel ik me voor hoe oneindig groot ons universum is.
“Heb je al een antwoord gevonden op de vraag over toeval die ik je gisteren heb meegegeven?” “Toeval bestaat niet,” antwoord ik. “Daar ben ik intussen wel van overtuigd. De overeenkomsten tussen de presidenten Lincoln en Kennedy berusten op meer dan toeval. Dat kan gewoon niet anders.” “Welke rol speelt toeval dan wel?”, vraagt de professor. “Dat we zelf aan het stuur zitten van ons leven, is slechts een illusie,” antwoord ik. “Als mijn vader toevallig op die prachtige zomerdag, tweeënveertig jaar geleden, niet naar het strand was gegaan, had hij nooit mijn moeder ontmoet, die op meer dan honderd kilometer afstand van hem woonde. Dan waren ze nooit samengekomen en had ik in mijn hoedanigheid niet eens bestaan. Dat is geen toeval, dat wordt gestuurd door Het Veld. Alles wat we om ons heen zien, is het resultaat van een oneindig aantal opeenvolgende toevalligheden, die eigenlijk geen toeval zijn.” “Je begint het door te krijgen,” stelt de professor. Dat compliment doet me goed en we gaan bedrijfsruimte nijmegen aan een tafel in de bibliotheek zitten. “U liet me gisteren de parallelle levens van Kennedy en Lincoln zien. Hoe zit het nu precies met die overeenkomsten tussen president Lincoln en president John F. Kennedy?,” vraag ik. “Ik zal je iets over mijn onderzoek naar John F. Kennedy vertellen,” antwoordt professor Markowitz. “Het zaadje van zijn succes werd niet door hemzelf gepland, maar door iemand anders, die alles wist over de vierde dimensie. Zelfs nu, zoveel jaren na zijn dood, hangt er een waas van mysterie rondom de inspirerendste leider uit de twintigste eeuw. Hij bezat een charisma dat bijna van een buitenaards hoog niveau was.” “Wat is dan het geheim van John F. Kennedy?” vraag ik, terwijl ik de nieuwsgierigheid voel opkomen. “Eigenlijk heeft zijn vader Joseph Patrick Kennedy hem groot gemaakt. Joseph heeft zijn opleiding hier op Harvard genoten. Hij heeft waarschijnlijk in deze bibliotheek nog gestudeerd, net als John F. Kennedy zelf overigens. Joseph Kennedy deed tijdens zijn studie op Harvard onderzoek naar de Tempeliers, een geheime Europese ridderorde uit de middeleeuwen. Hij is voor zijn onderzoek afgereisd naar Schotland, waar de Kennedy’s familie hadden zitten. Via een van deze familieleden kreeg hij toegang tot de geheime leer van de Tempeliers.” Met een verbaasde blik kijk ik de professor aan. Dat hij spreekt over de Tempeliers is wel heel toevallig na het lezen van het boek over deze geheime ridderorde in Amersfoort. Maar ja, wat is nog toeval? “Had Joseph Kennedy toegang tot Het Boek van de Waarheid, waarin de geheime kennis van de Tempeliers staat beschreven?”

Een wirwar van toevalligheden

Gerelateerde afbeelding

De woorden ‘wat’ en ‘als’ zijn normale woorden die in onze taal voorkomen zonder veel betekenis te hebben. Maar als ze samen in een zin worden gebruikt, ontstaat er dynamiek en bepalen ze levens. Want wat was er met mijn leven gebeurd als ik vorig jaar augustus niet op de knop had gedrukt om de fatale transactie in gang te zetten? Dan had ik nu nog op de beurs gehandeld, waren Kathleen ik nog bij elkaar geweest en hadden we nog steeds in onze villa in Laren gewoond met een Porsche en een Ferrari voor de deur. Aan de andere kant had ik mezelf dan nooit zo goed leren kennen als dat ik nu doe, was ik niet in dit klooster geweest, was ik Renard vergeten en had ik nog nooit van Het boek van de waarheid gehoord. Bovendien was ik dan nooit begonnen aan de belangrijkste zoektocht van mijn leven naar het geheim van het universum. Het is bizar dat door deze twee schijnbaar onschuldige woorden ‘wat’ en ‘als’ samen te voegen, complete levens worden bepaald, geliefden bij elkaar komen en dat er carrières worden gemaakt of gebroken. Wat zou er gebeuren als …. De woorden hebben in combinatie iets te maken met de magie van het leven. Tijdens de lunch gaat het aan de kloostertafel over de uitwerking op iemands leven bij het verliezen van een dierbaar persoon. Vanochtend was er een vrouw in het klooster geweest die haar enige kind bij een auto-ongeluk had verloren. Ze lijdt nu aan zinloosheid in haar leven. Elke zin of betekenis is verloren gegaan en de grond onder haar voeten voelt drassig, alsof ze er elk moment in kan wegzinken. Het is alsof ze met een beslagen voorruit door het leven gaat en elk uitzicht op levensgeluk verloren is gegaan. Elke dag bezoekt ze het graf van haar zoon, die op het kerkhof bij het klooster ligt. Ik kan me haar gemoed voorstellen, ook ik zwoegde bedrijfsruimte nijmegen maandenlang met een beslagen voorruit door het leven en was ten einde raad. Het ging zelfs zo ver dat ik er een einde aan had willen maken. De beklagenswaardige vrouw zoekt nu naar troost in de kapel en ze bidt tot God om nieuwe zin in haar leven te vinden. Ook het leven van deze vrouw wordt getekend door de woorden ‘wat’ en ‘als’. Wat zou er van haar kind terecht zijn gekomen als hij niet op het bewuste tijdstip op de plaats van het ongeluk was geweest? Wat zou er zijn gebeurd als het kind tien minuten later van huis was vertrokken? Het zijn vragen die haar hersenen nog dikwijls zullen pijnigen. Het leven bestaat uit een wirwar van toevalligheden. Is het toeval dat tijdens deze lunch juist de verdrietige vrouw ter sprake komt of zit daar een diepere betekenis voor mij achter? Zij is zwaar getroffen door het lot, maar waarom nu zij? Dat heb ik me de laatste maanden ook dikwijls afgevraagd. Waarom loopt het leven zoals het loopt? Het zijn vragen, die mij mateloos boeien en waar ik tijdens mijn reis naar Harvard antwoorden op hoop te vinden. Na de lunch belt Renard een taxi die mij naar het station brengt. Bij ons allerhartelijkst afscheid duwt Renard mij een gesloten envelop en een artikel van Roy Markowitz in de handen.

Marketeers

Gerelateerde afbeelding

Er is niemand hier die zonder schaamte rondloopt om zijn of haar handje op te houden. Een jonge moeder schuifelt met een ouderwetse kinderwagen voorbij en ze wordt gevolgd door een wat oudere vrouw die blijkbaar niet kan rondkomen van haar AOW. Een jonge, opgeschoten man met een stoppelbaard is de derde persoon in het rijtje mensen, waarin ik aansluit om mijn boodschappentassen te vullen. Zo sta ik wekelijks tussen het volk van schaamte in de rij voor mijn voedselpakket. Het raakt me nog elke keer dat ik mijn hand sta op te houden. Van binnen voel ik enerzijds de diepe vernedering dat ik niet voor mezelf kan zorgen. Aan de andere kant is er ook iets van dankbaarheid, wat in me wakker wordt gemaakt. Toch overheersen de gevoelens van schaamte en zelfmedelijden, want ik leef onder het bestaansminimum in een welvarend land als Nederland. Gelukkig ben ik niet de enige die op de voedselbank is aangewezen. Af en toe praat ik in de rij met andere wachtenden. Er zitten zelfstandigen zonder personeel bij en mensen die hebben gestudeerd, maar pech hebben gehad in hun leven. Nadat ze failliet zijn gegaan of nadat hun werkgever was bedrijfsruimte nijmegen gereorganiseerd, zijn ze op straat terechtgekomen, terwijl de hoge kosten voor levensonderhoud doorlopen. Armoede treft echt niet alleen maar de ongeschoolden, allochtonen, alcoholisten en schlemielen in onze samenleving. Waarom moet je eerst zelf aan de grond zitten om dit te kunnen zien?
Als makke schapen …. We kennen dit gezegde toch allemaal? Het grappige is dat ik me nu pas realiseer hoe ik zelf een mak schaap van het systeem ben geworden. Ik ben niet het enige makke schaap in Nederland; als je van een afstand naar de omgeving kijkt, zie je dat de meeste mensen makke schapen zijn geworden. We doen alles wat ons wordt gevraagd en laten ons koeioneren om geld te verdienen. We laten ons beïnvloeden door marketeers en door de media om zo aan het gewenste beeld te voldoen.

Een afzakkertje

Gerelateerde afbeelding

Ik hoor een auto het grindpad opdraaien, dat moet Kathleen zijn. Op mijn horloge zie ik dat het kwart over elf is en ik loop naar de keuken om daar voor haar een glas wijn in te schenken. Ze begroet me met een vluchtige kus op mijn mond. Hoewel we geliefden zijn, is niet alles koek en ei tussen ons. Ik denk dat het te maken heeft met het gedoe om kinderen te krijgen, maar Kathleen vindt dat er teveel op haar schouders neerkomt. Dat neemt ze mij kwalijk. Ook ons seksleven is sinds onze terugkeer naar Nederland niet meer wat het ooit is geweest. Misschien dat de oorzaak ligt bij de mensonterende onderzoeken in de kliniek, maar het is waarschijnlijker dat de reden ligt bij ons drukke en stressvolle leven. Vaak ben ik moe van mijn werk en val ik ‘s avonds op de bank in slaap. Als ik niet moe ben of tot diep in de nacht werk, dan is zij wel moe of heeft ze geen zin. Daardoor blijft ons seksleven vaak beperkt tot een wekelijkse vrijpartij in het weekend, wanneer we meer tijd voor elkaar hebben en beter uitgerust zijn. We gaan samen aan de keukentafel zitten om te genieten van het glas wijn. Een afzakkertje om de dag door te nemen en dan naar bed.
Maar de laatste paar woorden die ik voor ogen had, worden een gesprek van een uur. Kathleen heeft vanavond een interactief college gehad over het onderwerp passie en heeft duidelijk de behoefte om over dit bedrijfsruimte nijmegen onderwerp verder te praten. Mijn zakelijke passie is duidelijk en daar leef ik ook naar, maar voor Kathleen is het een zoektocht vol met valkuilen. Nadat ze eerst haar baan als fotomodel voor mijn carrière had opgezegd en haar daarna het moederschap is ontnomen, is ze nu op zoek naar een nieuwe invulling van haar leven. Ze wilde bij onze terugkeer naar Nederland niet meer als fotomodel werken en is daarom opnieuw gaan studeren naast haar al afgeronde studie antropologie. De studie sociologie houdt haar nu bezig, maar ze heeft nog geen idee wat ze daar straks echt mee wil doen. Als ik haar vraag hoe ze het allerliefst haar dagen zou invullen, blijft het stil.

Herontwerp van bedrijfsprocessen

Gerelateerde afbeelding

Bij herontwerp van bedrijfsprocessen moet, ‘net als vroeger’, ook ambachtelijk werk worden verzet: beschrijven, analyseren, ontwerpen en implementeren van bedrijfsprocessen. Voor BPR zijn methoden en technieken nodig die de verschillende BPR-aspecten adequaat in kaart kunnen brengen. Denk aan werkplekonderzoek, gegevenslogistiek, administratieve organisatie en dergelijke. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van organisatieconcepten als horizontaal organiseren, teamvorming, socio-technisch systeemontwerp en dergelijke. Daarbij blijft een ‘oude’, lastige kwestie dat sommige organisaties geen zodanig doordachte, geformuleerde strategie hebben dat concrete doelstellingen voor herontwerp daaraan ook goed te ontlenen zijn (in termen van tijd, geld en kwaliteit). Principieel is dat BPR over de afzonderlijke functionele processen heen de hiervoor besproken primaire processen herontwerpt en de deelprocessen doelgericht aan elkaar koppelt. Ook al is BPR veelbelovend, het veranderen van organisaties blijft altijd moeilijk. Het beschikken over een nieuwe geïntegreerde kijk op bedrijfsprocessen via BPR maakt dit op zichzelf niet gemakkelijker. Onder invloed van ICT zullen in veel organisaties processen op een andere wijze (kunnen) worden gestructureerd en taken worden verdeeld. In organisaties met een grote doorWork Flow Management stroom van telefoontjes, tarieven of berichten zullen ICT-trends als ‘Work Flow Management’, ‘callcenters’, e-mail en EDI van groot belang zijn, niet alleen in het bank-, verzekeringswezen en in handelsorganisaties, maar ook in financiële afdelingen en verkoop- en inkoopafdelingen. Voor bedrijfsruimte nijmegen organisaties die overigens geregeld met grote hoeveelheden (ongestructureerde) gegevens moeten werken zijn ICT-trends verband houdend met internet/intranet, ‘groupware’ en bijvoorbeeld ook ‘data warehouses’ van belang. ED! Work Flow Management, callcenters, e-mail (elektronisch berichtenverkeer) en EDI (Electronic Data Interchange) zijn technologieën die met name worden ingezet om werkprocessen in en tussen organisaties sneller, efficiënter, goedkoper, kwalitatief beter en beheersbaar te laten verlopen. Work Flow Management (of WFM) is daarbij te zien als het gemoderniseerde beheer van uit te voeren taken volgens een vooraf gedefinieerde routing, zodanig dat het werk door de juiste personen op de juiste tijd op de meest geschikte plaats wordt uitgevoerd (vergelijk de automatisering van de industriële ketenlogistiek). Ook binnen een kantooromgeving komen vele repeterende handelingen voor die volgens een vast patroon worden uitgevoerd (‘de lopende band van de witte boorden’). Met behulp van moderne ‘callcenters’ (lees geavanceerde telefooncentrales in organisaties) en een antwoordapparaatachtige werkwijze kunnen binnenkomende berichten worden gestructureerd ten behoeve van verdere bewerking. Dit soort technologieën, mits goed ingevoerd in het totale bedrijfsproces, stellen ons in organisaties in staat om een telefonisch of schriftelijk signaal van klanten gedurende het gehele afwikkelingsproces langs bestelling/ order, levering en facturering te ondersteunen en te sturen. De volledigheid en tijdigheid van de afhandeling kan worden bewaakt en het uiteindelijke resultaat van de afhandeling in de vorm van een brief of offerte worden verstuurd en in een geautomatiD/5 seerd archief (DIS = Documentatie Informatie Systeem) worden bewaard. Daarnaast biedt dit alles de mogelijkheid om werkprocessen (indien nodig) bij te sturen.