Informatie en communicatietechnologie (ICT)

Logistiek in relatie met informatie en communicatietechnologie (ICT)
1-Joe ziel de onlwikkeling van planningsystemen eruil in het licht uan de automatisering?
Het verbeteren van de logistieke planning is alleen mogelijk als er goede ondersteuning is van automatiserings- en informatiesystemen. Verspreid kantoorruimte huren amsterdam over dit boek hebben we verschillende planningsystemen voor voorraadbeheer, productie en distributie besproken. Eigenlijk loopt de geschiedenis van planning- en beheersingsystemen in grote lijnen gelijk op met de ontwikkelingen in ICT.
Sinds 1950 is er een zestal planningsystemen ontworpen (zie figuur 11.1 ). We geven van elk systeem een korte beschrijving.
Economic order quantity (EOQ) Stochastisch voorraadbeheer is statisch van aard en vindt plaats op basis van voorspelde vraag. Deze kantoorruimte huren leeuwarden methode van voorraadbeheer ( economic order quantity, EOQ) gebruikt een aantal wiskundige technieken om voorraden te beheersen, gebaseerd op historische verkoopgegevens. Deze methode is simpel van aard en eenvoudig te automatiseren.
Stochastisch voorraadbeheer kent een aantal belangrijke beperkingen: • de toekomstige vraag kan niet altijd voorspeld worden op basis van historische gegevens. • In de pure statistische benadering van voorraad wordt geen gebruikgemaakt van de specialistische kennis die planners in de loop van de jaren hebben opgebouwd.
Material requirements planning {MRP-1) De geautomatiseerde gegevensverwerkingstechnieken die na 1950 werden ge”introduceerd, maakten het mogelijk om complexe berekeningen te maken en grote hoeveelheden gegevens te verwerken. In deze periode werden material requirements planning (MRP-l)-systemen ontwikkeld. Voor de eerste keer deed de factor ‘tijd’ zijn intrede in het voorraadbeheer. MRP-1systemen werken op basis van het bestaan van de zogenoemde afhankelijke vraag die berekend kan worden aan de hand van de vraag naar een product met een onafhankelijke, voorspelbare vraag en kantoorruimte huren rotterdam de factor tijd. MRP-1 bevat een aantal rekenregels voor de planning van materiaalinkoop (de instroom van de benodigde grondstoffen en componenten) en het productieproces op basis van een vastgesteld verkoop- en productieplan voor gerede producten. Dit plan wordt vastgesteld op basis van markt-en verkoopverwachtingen. De samenstelling van ieder product voor wat betreft de componenten (grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten) is bekend en vastgelegd in een materialenlijst. Gegeven een bestaand productieprogramma voor een specifieke periode, gebruikt de planner MRP-1 om te berekenen welke componenten in welke hoeveelheden nodig zijn en wanneer kantoorruimte huren zwolle deze nodig zijn, door te kijken naar de doorlooptijd of de levertijd van de component (planning).