Residueel rekenen en DCF-berekeningen

Residueel rekenen en DCF-berekeningen zijn krachtige instrumenten. Dat betekent echter niet dat de kengetallen BAR en grondquote daardoor aan waarde verloren hebben. Deze kengetallen zijn bij uitstek geschikt om te kantoor huren per uur amsterdam verifiëren of de scenario aannamen realistisch zijn en er geen modelfouten zijn gemaakt. Daarvoor is het wel van belang dat de kengetallen vergelijkbaar zijn. In de navolgende casus wordt deze vergelijkbaarheid verder uitgewerkt en gedemonstreerd hoe men de scenario’s kan controleren. Situatie Een ontwikkelende belegger kan inschrijven op de gronduitgifte voor (huur)-appartementen met kantoor huren per uur leeuwarden parkeervoorziening. De grondprijzen van huurwoningen zijn lager dan voor koopwoningen. De ontwikkelaar/belegger krijgt daarom van de gemeente een beding dat hij de grond alleen mag kopen als hij akkoord gaat met de bepaling dat hij de woningen pas mag uitponden (verkopen als koopwoning) nadat zij 10 jaar zijn geëxploiteerd als huurwoning. Uitgangspunten – Ontwikkeltijd in jaren: 2 – Bouwtijd in jaren: 2 – Woonoppervlak: 1 20 m2 BVO – Vormfactor: 75,0% – Bouwkosten: € 675 per m2 BVO, inclusief afkoop prijsstijgingen tijdens de bouw; exclusief BTW – Bijkomende kosten: 1 8,0% van de bouwkosten – AK en winst: 6,0% op grond, opstal kantoor huren per uur rotterdam en bijkomende kosten – Renteverlies opstal: 5,0% over opstal en bijkomende kosten (totaal; niet jaarlijks) – Huidige marktwaarde: € 2 . 1 00 per m2 GBO, als koopwoning VON – Bouwkosten parkeerplaats: € 20.000 inclusief BTW, AK, rente en afkoop prijsstijgingen tijdens de bouw – Opbrengst parkeerplaats: € 20.000 als koop parkeerplaats VON – Netto huuropbrengst parkeren: € 50 per maand – Waardestijging: 2,0% koopwoningen en parkeerplaatsen per jaar – Huur: € 8,50 per maand per m2 GBO – Huurstijging: 2,0% – Aanvangsleegstand: 0,0% – Exploitatiekosten per woning: € 1 . 500 – Exploitatie-/bouwkostenstijging: 2,0% – Rendementseis: 8,0%, zowel tijdens de kantoor huren per uur zwolle ontwikkelings- als de beleggingsfase – Kosten koper: 9,0% HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 301 – BTW: 1 9,0% – Exploitatieperiode: 10 jaar