Het logistieke concept

Voor handelsondernemingen geldt per definitie dat zij 100% van de producten uit het door hen gevoerde assortiment inkopen; dat kantoor huren zuidas geldt grotendeels ook voor de overheid. Uit deze voorbeelden blijkt dat een onderwerp als inkoop niet mag ontbreken in een boek over logistiek. We beperken ans daarbij tot de logistieke aspecten van inkoop. Commerciele aspecten als het onderhandelen met leveranciers en discussies over inkoopprijzen, rabatten en kwantumkortingen zullen daarbij onbesproken blijven. We hebben in hoofdstuk 3 het logistieke concept omschreven als de blauwdruk van de inrichting van de logistieke functie in kantoor huren leeuwarden een organisatie. We kunnen de invulling van dat concept concretiseren voor ieder van de vier in hoofdstuk 1 onderscheiden deeltrajecten van de logistiek. Als eerste zullen we de toepassing bij inkooplogistiek bespreken. Figuur 5.1 geeft de structuur van het Integraal Inkooplogistiek Concept (IIC) weer. De figuur geeft aan dat het IIC aan de inputzijde wordt ingekapseld tussen de ondernemings- of concurrentiestrategie, de strategie van inkooplogistiek en de daaruit voorkomende doelstellingen van inkooplogistiek. De prestatie-indicatoren kunnen beschouwd worden als de uiteindelijke afronding van het concept.
De verdere opbouw van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit. De ontwikkeling van de inkoopfunctie is stapsgewijs verlopen. Vandaar dat we in paragraaf 5.1 kort iets verteilen over een inkoopontwikkelmodel. In paragraaf 5.2 behandelen wehet verschil tussen commerciele inkoop en inkooplogistiek. Daarbij kantoor huren rotterdam wordt ook de definitie van inkoop gegeven (inkoop is alles waar de onderneming een factuur voor ontvangt). Met behulp van
INKOOPLOGISTIEK 187
het denken in modules toegevoegde waarde maken we inkooplogistiek meer concreet. Het verschil in inkoopfunctie per soort bedrijf bespreken we in paragraaf 5.3. Het in paragraaf 5.4 te behandelen strategische inkoopmanagement resulteert in een classificatie van in te kopen producten. Op grond van die segmentatie worden richtlijnen voor de inkoopaandacht per type product gegeven. Het kantoor huren zwolle operationele inkoopproces komt aan de orde in paragraaf 5.5. Over het elektronisch inkopen spreken we in paragraaf 5.6. Vendor rating als belangrijk hulpmiddel om leveranciers te beoordelen, wordt als laatste onderwerp in dit hoofdstuk besproken in paragraaf 5.7.