De marges

De marges voor dit fictieve koopproject zijn respectievelijk 1 5,3% en 18,1 % als gevolg van de lagere kosten van financiering. Liquiditeitsprognoses zijn een belangrijk instrument voor projectontwikkelaars en flexplek huren amsterdam ook, zoals we later zullen zien, voor grondexploitanten. Dit instrument wordt nog belangrijker als we niet alleen een enkelvoudig project beschouwen maar een portfolio van projecten. Dan kan de totale behoefte aan financiering van een portfolio inzicht geven over mogelijke risico’s of gevolgen van samenloop van flexplek huren leeuwarden projecten. 4.8 Waarom marktwaarde Bij het berekenen van de netto opbrengst van een project moet de ontwikkelaar uitgaan van de marktwaarde: hij verkoopt zijn ontwikkeling immers op de markt. De marktwaarde zal een ontwikkelaar berekenen op basis van zijn inschatting van, of de mogelijkheid tot realiseren van een bepaald markthuurniveau en een BAR. Voor koopobjecten zal hij een schatting moeten maken van de verkoopprijzen en de ontwikkeling van die prijzen in de tijd. De DCF-waarde van vastgoed is voor een ontwikkelaar secundair: hij is immers niet zelf de belegger, maar wel van belang. In onderhandelingen met beleggers en/of gebruikers is de DCF-waarde een middel om te toetsen of vast te stellen welke uitgangspunten de belegger hanteert. Ook zal een projectontwikkelaar huurgaranties, afkopen flexplek huren rotterdam van huurcontracten en dergelijke via een DCF-benadering willen waarderen. De DCF-waarde zal hij ook gebruiken als middel om te onderzoeken hoe hij zijn opbrengst kan maximaliseren. 4.9 Optimalisatie De berekeningen van stichtingskosten en liquiditeitsbehoefte geven inzicht in de financiële situatie van een ontwikkeling. Deze berekeningen komen uiteraard tot stand op basis van gegevens die te maken hebben met het ontwerp, de verkaveling en contracten. In het proces van ‘rekenen, tekenen en ondertekenen’ zal de financiële output leiden tot aanpassing van het ontwerp. Deze flexplek huren zwolle aanpassingen zijn weer input voor de financiële doorrekening. Dit proces noemen we optimalisatie. Optimalisatie is vanuit het perspectief van de ontwikkelaar gericht op het verhogen van opbrengsten en het verlagen van kosten: winstmaximalisatie. Verlagen van kosten kan niet zonder meer. Zo kan verlaging leiden tot een lagere kwaliteit en daarmee lagere opbrengsten. Meer volume kan misschien wel leiden tot meer opbrengsten maar zal ook gepaard gaan met meer kosten bijvoorbeeld voor extra voorzieningen i.v.m. de bouwhoogte of door hogere kosten voor parkeeroplossingen. Het vraagstuk van de winstmaximalisatie is vooral van belang voor het commerciële vastgoed. De commerciële vastgoedmarkt kenmerkt zich als een markt met een zeer grote mate van volledig vrije mededinging. Dat wil zeggen dat er op deze markt geen prijsbepalende aanbieder is. In zo’n markt is er sprake van winstmaximalisatie als de marginale kosten (de kosten van bijvoorbeeld extra volume) gelijk zijn aan de marginale opbrengsten (de opbrengsten van extra volume). 110 INVESTER