Volstrekte onvoorspelbaarheid

De waarde van het project inclusief de opties blijkt 21 te zijn. Zonder opties, d.w.z. bij direct bouwen, was het project 5 waard. De opties voegen dus 16 toe aan de waarde. Real Option Analysis en Decision Tree Analysis zijn flexplek huren amsterdam belangrijke toevoegingen aan de DCF-methode. In dit boek hebben we ons moeten beperken tot de hoofdlijnen. We hopen vooral duidelijk te hebben gemaakt dat opties waarde kunnen toevoegen aan een project. Het denken in, en het onderzoeken van opties binnen projecten of project portfolio’s, is minstens zo belangrijk als de techniek van waarderen zelf. 6.3 Risico- en gevoeligheidsanalyse Investeren gaat gepaard met risico. Volkomen risicovrije investeringen bestaan bijna niet. Het dichtst in de buurt komen de kortlopende leningen die de Staat aangaat om kastekorten te dekken: schatkistcertificaten of T-Bills. Langlopende staatsleningen zijn niet risicovrij. De couponrente die op een obligatie wordt uitgekeerd staat vast. Als de rente flexplek huren leeuwarden op de markt omhoog gaat verminderd de waarde van een obligatie. Investeren in aandelen gaat gepaard met grote risico’s. Risico is al op allerlei manieren aan de orde gekomen in de voorgaande hoofdstukken. In een DCF waardering houden we rekening met risico in de relatie tussen onze verwachtingen van de kasstromen en de discontovoet die we gebruiken. In Real Option Analysis veronderstellen we risico in de kasstromen en waardeontwikkeling en waarderen we de opties die beschikbaar zijn om op gebeurtenissen te reageren. Er zijn veel definities van risico. De definitie van risico die wij hanteren is de volgende. Risico is de mogelijke afwijking van een verwacht financieel resultaat als gevolg van blootstelling aan onzekere factoren. Deze definitie vereist enige toelichting: – Afwijking van een verwacht financieel resultaat. We gebruiken deze flexplek huren rotterdam definitie omdat dit boek de financiĆ«le theorie tot onderwerp heeft. Afwijking van een verwacht resultaat kan bijvoorbeeld ook een kwalitatieve afwijking inhouden: we hebben het project financieel volgens verwachting gerealiseerd, maar zijn wel afgeweken van de kwalitatieve doelstellingen; Afwijking houdt zowel een positieve als een negatieve afwijking in. Wij gebruiken de term risico voor beide mogelijkheden: er is positief en negatief risico; Blootstelling en onzekere factoren. Als er geen onzekerheid is of als we ons niet blootstellen aan onzekerheid, dan is er geen risico; Mogelijke afwijking: mogelijkheid refereert aan een kans dat een flexplek huren zwolle gebeurtenis optreedt en afwijking als het gevolg van die gebeurtenis; Onzekere factoren: onzekerheid refereert aan het feit dat we niet zeker kunnen zijn over het optreden van een gebeurtenis. Kunnen we geen enkele zinnige uitspraak doen over de mate van onzekerheid, de grenzen waarbinnen gebeurtenissen zich kunnen afspelen, dan hebben we te maken met volstrekte onzekerheid of wel volstrekte onvoorspelbaarheid.