Voldoende middelen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze vier beelden van organisatiebestuur geven een globale indeling. Zij vormen een uitgangspunt om organisaties met elkaar te vergelijken en te bestuderen. Wanneer we echter naar de praktijk kijken, is het beeld complexer van structuur. In werkelijkheid kunnen we binnen één organisatie verschillende beelden van organisatiebestuur terugvinden. Enerzijds vindt dit zijn oorzaak in ontwikkelingen in de omgeving van organisaties, zoals bijvoorbeeld democratisering. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de verschillende beelden flexplek huren amsterdam van organisatiebestuur elementen van elkaar verkrijgen.
Anderzijds vindt dit zijn oorzaak in het feit dat de omgeving van de verschillende organisatieonderdelen niet hetzelfde is. De omgeving van een
productieafdeling is anders dan die van een research-afdeling met betrekking tot termen als onzekerheid, dynamiek en complexiteit. Dit heeft tot gevolg dat de besturing binnen de verschillende organisatieonderdelen afgestemd moet zijn op de omgeving van dat organisatieonderdeel. Er ontstaat hierdoor een verscheidenheid van beelden van organisatiebestuur binnen één organisatie. Het gevaar van deze afstemming op specifieke omgevingen van de verschillende organisatieonderdelen is dat onbeheersbaarheid kan optreden met betrekking tot beleidsbepaling, planning en uitvoering.
8.5 Methoden bij het besturen van organisaties
Bij het besturen van organisaties worden in veel situaties methoden gebruikt om het proces van besturen overzichtelijker en inzichtelijker te maken. Het afstemmen, beheersen en sturen van activiteiten flexplek huren rotterdam binnen een organisatie kan hierdoor efficiënter en effectiever plaatsvinden. Onder een methode wordt verstaan een weldoordachte manier van hande- methode Jen om een zeker doel te bereiken.