Verschillende methodologische aandachtspunten

Jack Knetch heeft ook experimenten uitgevoerd waarbij het bezitseffect op grond van subtiele manipulaties verdwijnt.14 Deelnemers gaven alleen blijk van een bezitseffect als ze een object een tijdlang fysiek in bezit hadden gehad voordat de mogelijkheid van een ruil ter sprake kwam. Economen kantoor huren amsterdam met een standaardopvatting zouden hierbij kunnen denken dat Knetch te veel tijd met psychologen had doorgebracht, omdat zijn experimentele manipulatie liet zien dat hij rekening hield met variabelen waaraan sociaal psychologen belang toekennen. In het voortgaande debat over het bezitseffect zijn de verschillende methodologische aandachtspunten van experimentele economen en psychologen duidelijk zichtbaar geworden.15 Ervaren handelaren hebben kennelijk geleerd de juiste vragen te stellen, namelijk: ‘Hoe graag wil ik die koffiebeker hebben in vergelijking met kantoor huren leeuwarden andere dingen die ik ook zou kunnen krijgen?’ Dit is de vraag die Econs zich stellen, en bij deze vraag hoort geen bezitseffect, omdat de asymmetrie tussen het plezier van krijgen en de pijn van opgeven geen rol speelt. Recent onderzoek naar de psychologie van ‘besluitvorming onder armoede’ doet vermoeden dat armen ook een groep zijn waarin we het bezitseffect niet zullen vinden. In de prospecttheorie houdt armoede in dat je onder het niveau van je referentiepunt leeft. Er zijn goederen die armen nodig hebben maar zich niet kunnen veroorloven, en daarom zitten ze altijd in een situatie van verlies. Kleine hoeveelheden geld die ze ontvangen, worden daarom waargenomen als een minder groot verlies, niet als winst. Het geld helpt arme mensen iets dichter bij het referentiepunt te komen, maar ze blijven altijd op het steile traject van de waardefunctie hangen. Mensen die arm zijn, denken als handelaren, maar de dynamiek is totaal verschillend.16 In tegenstelling tot handelaren staan armen niet onverschillig tegenover verschillen tussen winnen en opgeven. Hun probleem is dat kantoor huren rotterdam ze alleen beschikken over keuzen tussen verliezen. Geld dat aan één bepaald goed wordt besteed, betekent het verlies van een ander goed dat in plaats daarvan gekocht had kunnen worden. Voor arme mensen zijn kosten verliezen. We kennen allemaal mensen voor wie geld uitgeven pijnlijk is hoewel ze er objectief gezien goed voorstaan. Er kunnen ook culturele verschillen bestaan in de houding tegenover geld, in het bijzonder tegenover het uitgeven van geld aan bevliegingen en kleine luxes, zoals de aanschaf van een versierde koffiebeker. Een dergelijk verschil kan de grote discrepantie verklaren tussen de resultaten van het ‘koffiebekeronderzoek’ in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. r7 Koop- en verkoopprijzen lopen veel verder uiteen in kantoor huren zwolle experimenten met studenten in de Verenigde Staten dan met studenten in het Verenigd Koninkrijk. Over het bezitseffect valt nog veel te leren.