Vastgoedbeleggingen bij institutionele beleggers

Vastgoedbeleggingen bij institutionele beleggers

1 Premie Beleggingen Verplichtingen

Vastrentende bedrijfspand huren in Leeuwarden
en zakelijke
waarden
Het goedkoop kantoor huren amsterdam verwerven in eigendom is risicovoller. De belangrijkste risicofactoren zijn:
opbrengstwaarde uit huur (bezetting, prijsontwikkeling);
opbrengstwaarde uit bedrijfsruimte huren rotterdam verkoop ( op termijn )
– economische levensduur;
– technische levensduur van bouw- en installatiedelen;
ontwikkeling van beheer- en onderhoudskosten.

 

Indien vastgoed door nieuwbouw wordt verworven, komen daarbij nog de risico’s
van het complexe ontwikkelings- en bouwproces. Dit zijn functionele, technische en
financiële risico’s.
Risicofactoren kunnen zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Risico’s rond vastgoed
worden doorgaans onvoldoende ingecalculeerd, waardoor ze de neiging hebben negatief
uit te pakken. De kantoorruimte te huur in zwolle mate van risico wordt met name ook bepaald door de specifieke
voorwaarden waaronder de verwerving in eigendom door bouwen of kopen plaatsvindt.
Het gaat hierbij om verplichtingen, aansprakelijkheid, garanties, verzekeringen,
enz. Voor meer informatie over risico’s, zie hoofdstuk 6.5.