Van T-Ford tot thuiszorg

Va n T-Ford tot thuiszorg
Waarom hebben we in dit hoofdstuk zoveel woorden besteed aan een managementgoeroe van bijna een eeuw geleden? We zijn toch inmiddels aange
land in het tijdperk van de kantoorruimte huren amsterdam kenniseconomie? De Britse econoom John Maynard Keynes heeft daar een antwoord op:
‘De gedachten van economen en politieke filosofen zijn, of zij nu gelijk hebben of niet, veel machtiger dan veelal wordt begrepen. De wereld wordt door weinig anders geregeerd. Praktische mensen, die van zichzelf geloven dat zij vrij zijn van elke intellectuele invloed, zijn meestal de slaaf van een kantoorruimte huren leeuwarden econoom die allang dood is.’
Taylor is zo’n econoom wiens invloed zieh uitstrekt tot ver na zijn dood. Met een getraind oog zijn de sporen van zijn organisatiemodel te vinden in tal van hedendaagse werksituaties. In 2000 verrichtte de Europese Stichting voor de verbetering van leef- en werkomstandigheden een grootschalig onderzoek, waarvoor 21.000 mensen in de werkende beroepsbevolking van de hele kantoorruimte huren rotterdam¬†Europese Unie werden ondervraagd.30 Enkele resultaten zijn samengevat in tabel 2.
Tabel 2 Kwaliteit van het werk nu
Taakinhoud en autonomie in de EU(% van werkzame beroepsbevolking) (2000)
niet in staat het werktempo te veranderen niet in staat de werkmethoden te veranderen niet in staat de werkvolgorde te veranderen niet in staat om zelf een pauze te nemen werkend op variabele tijden werk bestaande kantoorruimte huren zwolle uit monotone taken werk bestaande uit korte, herhalende taken heeft gedurende de laatste 12 maanden een opleiding gevolgd