Tijdloze massaproductie

Tijdloze massaproductie per enkel stuk
Tijd is een essentiele productiefactor. Er zou een economische geschiedenis van de mensheid geschreven kunnen worden vanuit het gezichtspunt van de bewustwording van tijd- met de verspreiding kantoorruimte huren amsterdam van het uurwerk als objectief waarnemingscriterium. Daarmee heeft de mens een instrument geschapen om processen van beweging en verandering te kunnen interpreteren. Je kunt alleen iets zeggen over verandering in termen van nu, vroeger en straks. In een statische maatschappij, zoals bijvoorbeeld tijdens de Middeleeuwen, was het tijdsbesef grotendeels afwezig. De dagelijkse tijd werd ervaren als oneindig, zonder begin of eind, slechts beperkt door het ritme van de natuur. De enige belangrijke uitzondering vormden de kloosters met hun strakke dagindeling van priemen, metten kantoorruimte huren leeuwarden en lauden. Gods klok werkte op de minuut. Van daaruit breidde het tijdsbesef zieh steeds verder uit naar andere delen van de samenleving, tot nu ook ons prive-leven wordt geregeerd door de klok. De lineaire, onveranderlijke, meetbare, en alomtegenwoordige tijd is een product van het moderniseringsproces dat op gang werd gebracht door het industriele kapitalisme; een proces dat werd voltooid toen Taylors stopwatch zijn intrede deed op de werkvloer. Dit tijdsbesef wordt nu ontwricht door wat Castells een kenmerk noemt van de netwerkmaatschappij die hij ziet ontstaan: de tijdloze tijd. Het huidige kapitalisme wil niet alleen grenzen, maar ook kantoorruimte huren rotterdam de tijd overwinnen. In de literatuur begint het begrip real-time enterpriseop te duiken, de onderneming die bezig is het stadium van Just-in-Time achter zieh te laten. Real-time processing, verwerking in ware tijd, is oorspronkelijk een term uit de informatietechnologie die een verwerkingssnelheid aanduidt die zo snel verloopt dat de dataverwerking de data-invoer kan bijhouden. Anders gezegd, het tijdstip van de output is gelijk aan dat van de input. Dit in tegenstelling tot de vroegere batchgewijze verwerking, waarbij eerst alle mutaties werden aangebracht op ponsbanden, die daarna door de computer werden verwerkt. Vertaald naar de productie kantoorruimte huren zwolle van goederen en diensten: de factor tijd, het verschil tussen het tijdstip van input en output, tussen opdracht en levering, wordt steeds verder teruggebracht tot nul-al zal het absolute nulpunt, net als de absolute temperatuur in de thermodynamica, uiteindelijk nooit worden bereikt.