Supply chain management (SCM)

Transport Door supply chain management (SCM) zijn de logistieke stromen tussen industrie en handel steeds dunner, maar hoogfrequenter geworden. Directe distributie wordt dan ook steeds minder lonend. Dit probleem treedt in versterkte mate op bij e-business naar consumenten en industriele afnemers. Logistieke samenwerking tussen toeleveranciers wordt door zowel fabrikanten als retailers gezien als een goede oplossing voor het verdichten van logistieke stromen.
Ondernemingen die lauter hun flexplek huren amsterdam bestaande assortiment aan bestaande klanten te koop aanbieden hoeven hun logistieke processen nauwelijks aan te passen. Bedrijven daarentegen die hun hele supply chain via het internet willen aansturen, schakels in de supply chain willen overslaan en van de gelegenheid gebruikmaken om het assortiment te verbreden, bevinden zieh in het andere uiterste. Een goed voorbeeld van e-business is voorbeeld 2.3.
Cisco is leverancier van internetapparatuur (routers). Via Cisco Connection Online kunnen klanten zelf hun computers samenstellen. De website checkt de klantenorders op eventuele fouten. Een order die flexplek huren leeuwarden tegelijk een Franse handleiding en een Engelse stroomkabel bevat, lijkt op het eerste gezicht niet logisch. Op dat moment kamt de site tussenbeide en vraagt de klant om een bevestiging. Elke klant die de site bezoekt en een bestelling plaatst, kan meteen ook zien hoeveel dat hem zal kosten, alles inbegrepen. Klanten die al een bestelling hebben uitstaan, kunnen via de site de status van hun order nakijken. Verder kan de klant op de site terecht voor nieuwe softwarereleases, technische documentatie en publicaties. Cisco concen
treert zieh op zijn kerncompetentie en besteedt de rest uit. De Europese markt wordt bediend vanuit de assemblagefabriek van Jabil Circuit in Schotland. Jabil Circuit regelt de volledige afhandeling van de klantenorder: assemblage, verpakking en verzending. Elke nieuwe of gewijzigde order verschijnt via het internet direct in het systeem van Jabil Circuit en de betrokken partners in de supply chain. Zij kunnen direct maatregelen nemen, zoals materiaal inkopen of flexplek huren rotterdam transport regelen. Als het moet, kan Cisco vanuit zijn productiefaciliteit in Schotland binnen 24 uur een op maat gemaakt product in heel West-Europa bij de klant op de stoep hebben staan. Via het internet is de hele virtuele demand en supply chain zichtbaar.
Vooralsnog zijn het bedrijven als Amazon.com en Dell die succesvol zijn. E-businessgoeroe Roel Pieper gelooft niet dat bestaande oude-economieondernemingen met nieuwe internettechnologieen om kunnen gaan. Zij zijn met hun huidige organisatiestructuur niet in staat om snel veranderingen flexplek huren zwolle te ondergaan. De VLM-werkgroep signaleert barrieres, zoals nog niet voldoende vertrouwen tussen leveranciers en afnemers ende vaak gebrekkige kwaliteit van informatie. Dat zijn geen nieuwe problemen, maar ze worden met e-business wel uitvergroot.