Succesvol veranderen van organisaties

Gerelateerde afbeelding

De hoeveelheid veranderingen in organisaties is de afgelopen jaren overweldigend geweest. Het is echter de verwachting dat veranderingen steeds sneller zullen gaan en ingrijpender van aard zullen zijn. Krachten uit de externe omgeving zullen alleen maar groter worden. Organisaties worden daardoor nog meer gedwongen om kostenbesparingen door te voeren, nieuwe producten en markten te ontwikkelen, een hogere kwaliteit te leveren en de productiviteit te vergroten. En dit alles in een hoger tempo. Tot op heden hebben belangrijke veranderingsprocessen ervoor gezorgd dat een aantal organisaties concurrerender is geworden en/ofzich goed heeft aangepast of geanticipeerd op nieuwe mogelijkheden in de markt. Maar in te veel situaties hebben veranderingen teleurstellende flexplek huren amsterdam resultaten opgeleverd. Harvard professor John Kotter heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar veranderingsprocessen in organisaties. Hij heeft een achttal fouten vastgesteld, die gerelateerd zijn aan inspanningen om organisatieveranderingsprocessen door te voeren.
Veel· voorkomende fouten: het toestaan van een gevoel van zelfvoldaanheid; er niet in slagen om een voldoende krachtige coalitie van leiders te formeren die het veranderingsproces begeleiden; het onderschatten van de kracht van visie; het onvoldoende communiceren van de visie; het toestaan dat allerlei obstakels die visie blokkeren; • er niet in slagen om korte-termijnresultaat te boeken; • te snel ‘de overwinning’ verklaren; het onvoldoende verankeren van veranderingen in de bedrijfscultuur. Gevolgen: Nieuwe  flexplek huren rotterdam strategieën zijn onvoldoende geïmplementeerd. • Overnames leveren niet het verwachte resultaat op. Het proces re-engineering duurt te lang en kost te veel geld. Downsizing levert niet de verwachte kostenvoordelen op. Kwaliteitsverbeteringsprogramma’s leveren niet het verwachte resultaat op.