Stroomafwaarts

We zullen elk ontkoppelpunt kort behandelen. We beginnen met de eerste vorm die het meest stroomafwaarts gelegen is. Stroomafwaarts betekent dat Stroomer voorraad gehouden wordt, dicht bij de klant. Vergelijk de goederenstroom afwaarts in dit geval met een rivier. Stroomopwaarts wil kantoor huren zuidas zeggen dicht bij de bron. In Stroomhet geval van de goederenstroom betreft dit meer voorraadvorming bij de opwaarts leverancier. Dat betekent dus dat de voorraad beperkt gehouden kan worden in het bedrijf zelf. • Klantenorderontkoppelpunt 1 (KOOP 1): maken en zenden naar voorraad. Hierbij worden de producten kantoor huren per uur leeuwarden gefabriceerd en gedistribueerd naar voorraadpunten die verspreid en dichtbij de nog onbekende klanten liggen. Voorbeelden: consumentenproducten en industriele standaardgereedschappen. • Klantenorderontkoppelpunt 2 (KOOP 2): maken van voorraad (centrale voorraad). Bij dit klantenorderontkoppelpunt worden de eindproducten in voorraad gehouden aan het eind van het productieproces en van daaruit direct verzonden naar vele geografisch verspreide klanten. Voorbeelden: medische apparatuur, kopieerapparaten en duur installatiemateriaal. • Klantenorderontkoppelpunt 3 (KOOP 3): assembleren op order (maken voor een specifieke klant). Men houdt hierbij alleen die producten in voorraad, waarvan productie, samenstelling en aflevering langer duren dan de gewenste levertijd. De rest van de producten wordt specifiek op order aangemaakt. Voorbeelden: inbouwkeukenapparatuur, leren zitmeubels, eenvoudige auto’s en gestandaardiseerde woonhuizen.
106 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK
• Klantenorderontkoppelpunt 4 (KOOP 4): maken op order (bij een bekend ontwerp). De grondstoffen en onderdelen worden alleen op voorraad gelegd. Elke order is een klantspecifiek project. Voorbeelden: röntgenapparatuur, laboratoriuminstrumentarium, ketelbouw en vliegtuigen. • Klantenorderontkoppelpunt 5 (KOOP 5): inkopen en maken op order. Er wordt in dit voorbeeld in het geheel geen voorraad aangehouden. Alle verwervingen geheuren op basis van kantoor huren per uur rotterdam specifieke klantenorders. De order wordt vaak voor slechts een klant uitgevoerd. Voorbeelden: booreilanden, onder architectuur gebouwde huizen en containerschepen. Hierbij kan het gaan om een bekend of een nog te definieren productontwerp.
TUSSENVRAAG 3.3 Hoewel Hoekstra en Romme de productie redelijk uitsplitsen, doen ze dat niet met de distributie. Als je nu nog eens kijkt naar figuur 3.6, welke klantenorderontkoppelpunten zouden er dan nog meer mogelijk zijn?
Het goederenstroomtraject v66r het KOOP wordt aangestuurd op basis van een prognose, vaak een voorspelling. Met de producten die v66r het KOOP gemaakt worden, loopt de producent een voorraadrisico. Met de producten die na het KOOP geproduceerd worden, loopt de ondernemer geen enkel voorraadrisico. Deze kantoor huren per uur zwolle producten hoeven pas aangeschaft te worden als de klantenorder binnen is. De keuze van het KOOP bepaalt daarmee het ondernemersrisico.
Het