Strategische allianties

Gerelateerde afbeelding

Samenwerking is in de mode. Meer dan ooit tevoren gaan bedrijven zowel in nationaal als in internationaal verband met elkaar samenwerken. De beslissing voor het aangaan van enige vorm van samenwerking vloeit voort uit het proces van strategisch management, (zie hoofdstuk 2). Samenwerkingsverbanden, ook wel strategische allianties genoemd, kunnen betrekking hebben op onder meer de uitwisseling van know-how, het opzetten van gezamenlijke researchprojecten, productlicenties, leveringsovereenkomsten, gezamenlijke in-en verkooppolitiek, ontwikkelen van winkelformules enzovoort.1 De beslissing een samenwerkingsverband aan te gaan is van strategische aard. Enkele strategische doelen die door middel van strategische allianties worden nagestreefd zijn:2 • Ondernemingen trachten de concurrentie in hun bedrijfstak te verminderen door samenwerking aan te gaan. Dit is een horizontale vorm van samenwerking. • Ondernemingen trachten het risico te verspreiden over meerdere bedrijven. Samenwerking wordt hierbij gezocht om een bepaalde mate van risicospreiding te realiseren. • Het bij elkaar brengen van specifieke ondernemingsgebieden. De ene flexplek nijmegen onderneming ontleent zijn kracht aan het ontwikkelen van innovatieve producten, een andere onderneming ontleent zijn kracht aan zijn afzetkanalen. Een samenwerking tussen de beide ondernemingen ligt dan voor de hand. • Het wegnemen van specifieke barrières. Wanneer een onderneming zijn producten op een buitenlandse markt wil introduceren is een samenwerking met een lokale onderneming in dat buitenland een effectieve strategie.
De oorzaak voor de sterke toename van strategische allianties vindt vooral zijn oorzaak in de ‘mondialisering van kennis’.3