Strategieformulering

Gerelateerde afbeelding

In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop organisaties zich richten op de externe omgeving, daarbij rekening houdend met eigen interne bekwaamheden.
strategisch management
De wijze waarop een organisatie haar koers bepaalt kan systematisch of intuïtief zijn. Zo komt strategie min of meer kantoorruimte huren amsterdam planmatig tot stand of groeit een strategie via de acties die een organisatie gewoon onderneemt. De systematische aanpak krijgt vorm en inhoud via het proces van strategieformulering. Dit proces behandelen we in stappen. Als daarnaast aandacht wordt besteed aan het op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden wordt gesproken van strategisch management. We bespreken eveneens de weerstand die kantoorruimte huren leeuwarden strategische vernieuwingen in organisaties kunnen oproepen.
Elke organisatie, of dit nu een schoenenfabriek of een bibliotheek is. bevindt zich in een veld van veelsoortige omgevingskrachten. De leiding dient de invloed van die krachten te onderkennen en zich rekenschap te geven van wat zich in de externe omgeving afspeelt. Een forse stijging van grondstofprijzen, toenemende schaarste aan arbeidskrachten en de opkomst van nieuwe technologie├źn zijn voorbeelden van veranderingen waarop men een passend antwoord moet zien te vinden.
In hoofdstuk 3 hebben we gezien welke partijen en omgevingsfactoren zoal invloed hebben op zowel het functioneren als het voortbestaan van een organisatie. Om te kunnen voortbestaan is het de taak van de kantoorruimte huren rotterdam leiding van de organisatie ervoor te zorgen dat de relatie met partijen en situaties in het ‘buitengebeuren’ concreet inhoud krijgt. De externe afstemming van de organisatie op de omgeving krijgt vorm en inhoud via het proces van strategieformulering. De taakstelling van de leiding van de organisatie strategieformulering gaat echter verder dan strategieformulering alleen. Naast het afstemmen op de externe omgeving gaat het namelijk ook om het op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden die nodig zijn om strategische veranderingen te realiseren. Het doorvoeren kantoorruimte huren zwolle van dit soort veranderingen stelt bepaalde eisen. Vaak moet de organisatiestructuur worden aangepast, moet er nieuwe kennis worden ontwikkeld en/ of dienen er andere managementtechstrategisch management nieken te worden ingevoerd. Dit alles valt onder het begrip ‘strategisch management’. Een organisatiestrategie als zodanig is uitsluitend extern gericht.