Stoffen en producten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stoffen en producten
Titel 9.2 Stoffen, preparaten en genetisch gemodificeerde organismen en Titel 9.3 De EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) zijn in hoofdstuk 9 van de Wm opgenomen ter implementatie van de Europese stoffenregelgeving. Deze kantoor huren amsterdam regelgeving betreft de invoer, de productie, het gebruik van en handel in chemische stoffen en is vooral van belang voor ondernemingen die chemische stoffen produceren, importeren, gebruiken of in de handel brengen. REACH legt producenten, importeurs en andere beroepsmatige en industriĆ«le gebruikers de verplichting op informatie te verzamelen over de eigenschappen van een stof, de aan het gebruik kantoor huren leeuwarden verbonden risico’s te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen om de eventueel door hen geconstateerde risico’s te beheersen. Door het opleggen van deze verplichtingen is de bewijslast voor het veilig in de handel brengen van chemische stoffen verschoven van de overheid naar de industrie. Titel 9.2 van de Wm is de basis kantoor huren rotterdam voor het kunnen vaststellen van een AMvB waarin de REACH-regelgeving is uitgewerkt. Zo bepaalt art. 9.2.2.1 dat bij AMvB indien een redelijk vermoeden is gerezen dat door handelingen met stoffen, preparaten of genetisch gemodificeerde organismen ongewenste effecten voor de gezondheid van de mens of voor het milieu zullen ontstaan, regels worden gesteld met betrekking tot het vervaardigen, in Nederland kantoor huren zwolle invoeren, toepassen, bewerken, verwerken, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen, vervoeren, uitvoeren en zich ontdoen van deze stoffen, preparaten of organismen.