Revisionisme

Gerelateerde afbeelding

Structuurtheorie
De structuurtheoretici hebben met elkaar gemeen dat zij de krachten, wetmatigheden en principes bij de opbouw en uitbouw van de organisatiestructuur expliciet maken en daarbij nader inzicht kantoorruimte huren amsterdam verschaffen in de interne werking van de organisatie als instrument. Deze richting kent een belangrijke sociologische en sociotechnische inbreng. Hoewel het onderwerp organisatiestructuur ook in de voorgaande richtingen is inbegrepen, en zo eigenlijk vanaf het begin in de theorievorming aandacht krijgt, is de afzonderlijke aandacht vanaf 1945 steeds duidelijker te bespeuren.
Hierbij aan de orde zijnde thema’s worden in dit boek onder meer behandeld in de hoofdstukken 6 en 7, waarin het kantoorruimte huren leeuwarden ontwerp van een effectieve organisatiestructuur centraal staat.
Bennis Bennis, een ‘revisionist’, karakteriseerde het Scientific Management eens als denken vanuit het thema ‘organisatie zonder mensen’, terwijl hij op het Human Relations-denken het thema ‘mensen zonder organisatie’ van toepassing verklaarde. revisionisme Het revisionisme is in vergelijkbare bewoordingen te duiden als een denkrichting waarin het thema ‘mensen én organisatie’ het onderwerp van de probleemstelling vormt. In de jaren 1950-1960 verschijnen de eerste bijdragen waarin eerder geformuleerde uitgangspunten in de kantoorruimte huren rotterdam organisatietheorie worden ‘herzien·. aangevuld en verrijkt.
Arqvris Argyris spreekt van het ‘individu geïntegreerd in de organisatie’. Deze integratie is te concretiseren zoals in subparagraaf 7.2 .1 wordt uiteengezet, namelijk door taakverruiming. taakverrijking en taakroulatie, alsmede door het ontwikkelen van een andere daarbij passende stijl van leiderschap (zie hiervoor hoofdstuk 9) en bijvoorbeeld ook via ‘empowerment’ (zie hoofdstuk 8). In de bijdragen van revisionistische aard worden interne humanisering kantoorruimte huren zwolle democratisering en humanisering van de arbeid op de voorgrond gesteld. Deze denkrichting straalt met name effecten uit naar vraagstukken van organisatieontwerp en stijl van leiderschap.