Research & Development

Gerelateerde afbeelding

Marketing De nieuwe onderneming zal een eigen gezicht moeten krijgen. Dit begint met een nieuwe naam voor de onderneming. Vaak wordt hierbij gekozen voor een naam waarbij de oude namen van de organisaties herkenbaar blijven (bijvoorbeeld de ABN-Amro). Verder zullen alle communicatie-uitingen zoals reclame en public relations moeten worden afgestemd op de nieuwe onderneming.
Productie Door de samenvoeging van organisaties is het mogelijk gebruik te maken van elkaars productiefaciliteiten. Er dient onderzocht te worden hoe productiefaciliteiten snel deze op elkaar kunnen worden afgestemd. Verder kan de inkoop van goederen worden gecombineerd. Voor een keuze van leveranciers hiervoor zal een vergelijking moeten worden gemaakt tussen de huidige leveranciers. Research & Development research & development Het uitwisselen van know-how kan op langere termijn grote voordelen opleveren. Onderzoeksprojecten die elkaar overlappen zullen moeten worden geïntegreerd. Indien er te weinig aandacht wordt geschonken aan de postfusiefase postfusiefase zal dit veel teleurstellingen bij medewerkers opleveren en een lager dan verwacht rendement. Naderhand zal daar dan nog meer tijd en energie in moeten worden gestopt. De fusie schiet dan haar doel voorbij en zal meer verdriet dan plezier opleveren.
Bedrijfsleven houdt grenzeloze herverkaveling Nederlanders zijn altijd al aan het pionieren geweest in de Verenigde Staten. Begin jaren tachtig vestigden de Nederlandse concerns er hun bruggenhoofden. Nu de vergaderruimte nijmegen globalisering een groei beleeft, slaan zij hun slag. De expansie van sommige Nederlandse concerns is adembenemend. ABN/AMRO, ING, Aegon en Fortis zijn binnen een periode van amper drie jaar tot de top van de wereldranglijst doorgedrongen. Niet minder spectaculair als de expansie van de financiële instellingen is de internationale groei van Ahold. De vroegtijdige aanwezigheid van Nederlanders in de VS bleek in de jaren negentig zijn vruchten af te werpen toen de mondialisering daadwerkelijk op gang kwam. De Nederlandse concerns zaten er bij de nieuwe fusie-en overnamegolf meteen met hun neus bovenop.
Bron: de Volkskrant, mei 1998