Referentieniveaus

Amos en ik saboteerden eens een rad van fortuin. Er waren vakken van o tot en met rno, maar we hadden ervoor gezorgd dat het rad alleen bij rn of 65 stopte. We vroegen studenten van de Universiteit van Oregon om deel te nemen aan ons experiment. Een van ons zou voor een klein groepje deelnemers gaan staan, het rad een zwiep geven en aan de studenten vragen om te noteren flexplek huren amsterdam waar het rad uiteindelijk zou stilhouden (dus bij rn of 65). Vervolgens stelden we twee vragen:
Is het percentage Afrikaanse landen in de Verenigde Naties groter of kleiner dan het cijfer dat je zojuist hebt genoteerd?
Wat is je beste schatting van het percentage Afrikaanse landen in de Verenigde Naties?
Een draaiend rad van fortuin (zelfs een gesaboteerd rad) kan onmogelijk bruikbare informatie over wat dan ook flexplek huren leeuwarden opleveren en de deelnemers aan ons experiment hadden de uitkomst eenvoudigweg moeten negeren. Maar dit is niet wat ze deden. De gemiddelde schatting van degenen die rn noteerden, was 25 procent en degenen die 65 noteerden, hielden het op 45 procent. Het fenomeen dat we bestudeerden, is zo algemeen en belangrijk in ons alledaagse functioneren dat de naam wel bekend zal zijn: het referentieniveau. Referentieniveaus worden gebruikt wanneer mensen een bepaalde waarde voor een flexplek huren rotterdam onbekende hoeveelheid overwegen voordat ze die hoeveelheid daadwerkelijk inschatten. Wat er gebeurt, is een van de meest betrouwbare fenomenen in de experimentele psychologie: de schatting blijft in de buurt van de overwogen waarde. Als u de vraag krijgt of Gandhi ouder was dan 114 toen hij stierf, zult u een hogere schatting van zijn leeftijd geven dan wanneer er 35 jaar in de vraagstelling werd gebruikt. Als u flexplek huren zwolle moet bepalen hoeveel u voor een huis wilt betalen, zult u beïnvloed worden door de vraagprijs.