Ready-to-eat- en ready-to-eatformats

In de goederenstroom kunnen veranderingen verwacht worden doordat producten steeds meer als diensten zullen worden aangeboden. In het foodsegment uit zieh dat in meer varieteiten in ready-to-eat- en ready-to-eatformats. Naar verwachting zullen producten en diensten die in de verschillende kantoorruimte huren amsterdam kanalen worden aangeboden ook verder worden gediversifieerd. Ook de winkelformats die we nu kennen zullen veranderen. In de nieuwe formats zal de nadruk op gemak nog beter ziehtbaar zijn.
Voorkeuren De ontwikkelingen in informatietechnologie zullen nieuwe mogelijkheden gaan bieden. Informatie over consumenten zal verder personifieren. Consumenten zullen steeds specifieker op hem ofhaar toegesneden producten en diensten aangeboden krijgen, bijvoorbeeld op basis van persoonlijke kantoorruimte huren leeuwarden voorkeuren of gezondheidskenmerken. In de supply chain zal steeds meer gewerkt worden met realtimegegevens om beslissingen te nemen. Daadwerkelijke verkoopcijfers zullen (bijna) realtime in de keten worden gedeeld om distributie- en productieplannen in detail af te stemmen op de klantvraag. Waar mogelijk zullen zogenoemde softwareagenten bepaalde plannings- of onderhandelingsprocessen volledig zelfstanding afhandelen. Communieatie tussen organisaties zal verder verhevigen, waardoor het gebruik van standaarden nog belangrijker wordt. GSl en EPCglobal blijven een belangrijke rol speien in het verder ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van standaarden.
Trends Externe ontwikkelingen en trends in de keten zelfzullen leiden tot een aantal veranderingen in de keten waarvan we er hier een aantal zullen uitlichten.
Levering aan huis De verwachting is dat in 2016 de consument 20-25% van zijn inkopen thuis via de computer regelt. Op deze manier is informatie over de klantvraag eerder beschikbaar dan wanneer de consument naar de winket gaat. In het laatste geval komt deze informatie namelijk pas beschikbaar op het moment dat afgerekend wordt bij de kassa. Het voordeel van het eerder beschikbaar kamen van deze gegevens is dat ze nog eerder gebruikt kunnen worden in het productieplanningsen distributieproces. Wanneer de aankopen via internet zullen stijgen zal het aantal aan-huisleveringen ook stijgen. Een alternatief voor direct-aanhuislevering is een lokale winke! die naast levering uit het eigen assortiment dient als een afhaalpunt voor een kantoorruimte huren rotterdam veel breder assortiment dat via internet wordt besteld. De consument kan dan in een keer al zijn bestellingen afhalen bij deze winke!.
Kortere doorlooptijd De vraag van de consument verandert steeds sneller en de producten worden steeds meer toegesneden op specifieke consumenten. Een keten met een lange doorlooptijd reageert te traag op veranderende behoeften van consumenten. De deelnemers aan het onderzoek noemen in het rapport 20 <lagen als indicatie van de doorlooptijd van de totale waardeketen. Ook al lijkt een doorlooptijd van 20 <lagen nu niet erg realistisch, het geeft wel de riehting aan van de stapsgewijze veranderingen tot 2016. Om de doorlooptijd te kunnen verkarten, zal met name de informatievoorziening in de keten moeten worden verbeterd. Nieuwe informatie zal snel in de gehele keten moeten worden gedeeld om tijdig productie en distributie hierop te kunnen taten reageren.
Synchronised production In 2016 heeft de techniek zieh zo ver ontwikkeld dat de retailer en fabrikant veel beter inzieht hebben in de kantoorruimte huren zwolle vraag van de consument. Ook de toeleveranciers kunnen hiervan profiteren als deze informatie ook snel met hen wordt gedeeld. Op deze manier kan de levering van grondstoffen en verpakkingen nauwer worden afgestemd op productiemomenten en -hoeveelheden. Dit wordt ook wel aangeduid met synchroon produceren.