Raad van Commissarissen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nieuw in de derde druk
De wijzigingen in deze derde druk weerspiegelen de relevante ontwikkelingen in de maatschappij en binnen bedrijfstakken, die hun effect hebben op organisaties en dus ook op het functioneren van kantoor huren amsterdam managers in de dagelijkse praktijk. In dat verband zijn veel voorbeelden vervangen door actuele praktijkcases en onderwerpen uit de actuele praktijk. Veel openingscases (management-in-actie) en afsluitende cases bij de hoofdstukken (managementcase) zijn eveneens vernieuwd.
De hoofdtekst van het boek is daar waar nodig geacht, aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en aan kantoor huren leeuwarden de actualiteit. Daarnaast worden er in een aantal nieuwe paragrafen actuele ontwikkelingen en trends behandeld die relevant zijn voor managers van morgen.
Hoofdstuk 1 Hierin wordt ingegaan op de globalisering en de ( over)waardering van shareholdersbelangen ten aanzien van andere stakeholders (subparagraaf 1.1.3). In subparagraaf 1.2.1 wordt aandacht gegeven aan het wetsvoorstel inzake de wijziging van de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
Hoofdstuk 2 Aan de orde kantoor huren rotterdam komen de wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van het functioneren van de Euro-OR (Europese ondernemingsraad) (subparagrafen 2.3 .1 en 2.3. 2), de actualisering van de ARBO-wetgeving en RSI (subparagraaf 2.3 .3), ondernemerschap bi] jongeren en intrapreneurschap (subparagraaf 2.4.1 ).
Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk zijn de maatschappelijke trends en ontwikkelingen geactualiseerd, zoals de demografische ontwikkelingen in Europa (subparagraaf 3 .3 .1), de euro als munt zonder regering (subparagraaf 3.3.2), de nieuwe bio-technologische mogelijkheden via kantoor huren zwolle genetische manipulatie van de life sciences-industry (subparagraaf 3 .3 .3), de gevolgen van IT-gebruik (subparagraaf 3.3.4) en de aandacht voor een duurzaam eco-systeem (subparagraaf 3.3.6). Ook de liberalisering van de overheid op het terrein van energievoorziening en het verschijnen van de nieuwe toezichthouders zoals de NMA en OPTA (subparagraaf 3.3.S) komen aan de orde.