Plannen en begroten

Plannen en begroten – planmatigheden, urgenties en werksoorten; – bestedingen, vakgroepen, tarieven en opslagen en BTW; – financiĆ«le codes grootboekrekeningen (kostensoorten en kostenplaatsen); – databank van onderhoud en (her)bouwkosten naar status. 2.7. Wet Ketenaansprakelijkheid – uiteenzetting verantwoordelijkheden van de vastgoedmanager, indien goedkoop kantoor huren amsterdam deze fungeert als hoofdaannemer bij het verstrekken en begeleiden van werkzaamheden. De hoofdaannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de premies en belastingen die de onderaannemers verschuldigd zijn met betrekking tot de werkzaamheden (bijlage 2). 2.8. Complexgebonden personeel – beschrijft waar het personeel dat werkzaam is in het object/complex in dienst is en wie voor welke kosten opdraait. 2.9. Verkoopprocedure – beschrijft de taken en goedkoop kantoor huren leeuwarden verplichtingen van vastgoedmanager en opdrachtgever met betrekking tot afstoting van het vastgoed( complex). 2.10. Onroerendezaakbelasting – in dit document worden de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de vastgoedmanager uiteengezet met betrekking tot de vaststelling en juistheid van de WOZ-waarde van het object. 2. 1 1. Rekeningschema – opsomming van de op de administratie te gebruiken grootboekrekeningen met goedkoop kantoor huren rotterdam betrekking tot het vastgoed. 440 Bijlage 4 Vastgoedmanagementinformatiesysteem Integraal Beheer van Vastgoed (IBV ) Het vastgoedmanagementconcept zoals gepresenteerd in dit boek wordt in de praktijk ondersteund door goedkoop kantoor huren zwolle het softwareprogramma Integraal Beheer van Vastgoed (IBV), dat PVM heeft ontwikkeld en door VG24 BV wordt verhandeld, zie www.vastgoed24.nl. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op dit vastgoedmanagementinformatiesysteem.