Personele aspecten

Gerelateerde afbeelding

Personele aspecten Tijdens de groei en ontwikkeling van een organisatie is het ook van belang steeds na te gaan welke soorten deskundigheden (en dus soorten personeel) moeten worden aangetrokken en in welke omvang deze in de organisatie beschikbaar moeten zijn. kwantitatieve kantoorruimte huren amsterdam voorziening Personele beslissingen hebben in dat verband betrekking op de kwantitatieve voorziekwalitatief niveau ning van een bedrijf met leidinggevend en uitvoerend personeel van voldoende kwalitatief niveau. Een personeelsplan zal onder meer de uitspraken moeten bevatten over personeelswerving, opleiding en vorming en zo nodig over vervroegde uittreding, gedwongen ontslag en dergelijke (zie verder hoofdstuk 7, 8 en 12).
Financiële aspecten Een bedrijf kantoorruimte huren leeuwarden of instelling is altijd financieel afhankelijk van personen of instanties die de benodigde geldmiddelen willen verschaffen om een bedrijf te beginnen of om bedrijfsactiviteiten mee te financieren of te subsidiëren. Planning heeft een aantal aspecten die nader vermogensvoorziening bekeken kunnen worden, zoals de vermogensvoorziening op lange termijn, het toewijzen van middelen aan verschillende investeringsprojecten en het beheren van het werkkapitaal. Vragen als: ‘Moet een gebouw, machine met geleend geld worden gefinancierd of worden geleasd?’, of: ‘Welk beleid van kantoorruimte huren rotterdam winstuitkering moet worden gevolgd7′, liggen op het terrein van de financiële planning.
taak van de leiding Het is de taak van de leiding de ingaande en uitgaande geldstromen van een organisatie (in financiële zin) te beheersen: In de eerste plaats moet de vermogensbehoefte worden geraamd op basis van de voorgenomen ontwikkelingsplannen. Hierbij is de keuze uit investeringsprojecten van belang. Voorts moet worden nagegaan op welke wijze de financiële middelen kunnen worden verkregen. Hierbij is de keuze tussen eigen kantoorruimte huren zwolle vermogen ( ev) en vreemd vermogen ( vv) in de diverse vormen van betekenis. Verschaffers van ‘eigen vermogen’ zijn de eigenaar (eigenaren) of aandeelhouders. Verschaffers van ‘vreemd vermogen’ zijn bijvoorbeeld de handelsbanken, hypotheekbanken of de houders van obligaties die een bedrijf tegen bepaalde voorwaarden geld willen lenen.