PDM en ERP

Koppelingen Met een koppeling van PDM en ERP worden veel misverstanden en fouten Koppeling in de productie en in het inkooptraject voorkomen. Stel dat om een of andere reden een ontwerper een wijziging in zijn tekening en bijbehorende stuklijst moet aanbrengen nadat hij alles al heeft doorgegeven aan de werkvoorbereiding. In de traditionele situatie is de kans flexplek huren amsterdam groot dat die wijzigingen niet ofte laat bij de productie terechtkomen. In een PLMconcept worden die wijzigingen echter rechtstreeks doorgevoerd in het ERP-systeem. De inkopers en productiemensen zijn dus onmiddellijk op de hoogte van de veranderingen. Een fout herstellen op de tekentafel kost €5. Diezelfde fout herstellen tijdens de productie kost €50. En wanneer die fout bij de klant wordt ontdekt en moet worden gerepareerd, kost het €500. Zo liggen de verhoudingen een beetje. Hoe complexer het product, des te hager zijn de gevolgkosten. Een ontwerpfout bij vliegtuigbouw kan flexplek huren leeuwarden miljoenen euro’s kosten.
In het PLM-denken van de meeste leveranciers ligt de koppeling tussen de ontwerpafdeling, de afdeling productie en de logistieke afdelingen het meest voor de hand. Toch is de integratie van de systemen die de onderhouds- en serviceafdelingen gebruiken volgens deskundigen ook van groot belang. De manier waarop producten in de dagelijkse praktijk werken – de foutmeldingen en storingen, de reparaties en het vervangen van onderdelen bevat informatie waarmee een ontwerper uiteindelijk zijn voordeel kan doen bij het maken van een nieuw product. Omgekeerd kan de onderhoudsafdeling het PLM-systeem raadplegen voor productinformatie en over de vraag hoe het beste onderhoud is te plegen. Het is dan wel noodzakelijk dat de systemen met elkaar kunnen communieeren. Of in ieder geval elkaars taal kunnen verstaan.
TUSSENVRAAG 2.5 Je zou de flexplek huren rotterdam stelling kunnen verkondigen dat marketing voorstander is van PLM en logistiek daar niet op zit te wacllten. Verklaar deze tegenstelling eens in eigen woorden.
2.3.4 lnnovatie Voorafgaand aan de introductie van een nieuw product ( of nieuwe dienst) op de markt, heeft er productontwikkeling plaatsgevonden. Dit is een voorbeeld van technologische flexplek huren zwolle innovatie.
Technologisch innoveren is het econornisch succesvol introduceren van een nieuw product op de rnarkt of het econornisch doeltreffend aanwenden van een nieuw productieproces in een bepaald productiesysteern.