Overige redenen of motieven

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overige redenen of motieven om een organisatieadviseur te willen inschakelen kunnen de volgende zijn: De opdrachtgever wil over informatie kunnen beschikken die hij zelf niet kan produceren. Het gaat daarbij vaak om branchekennis, marktgegevens en dergelijke die een adviesbureau met specifieke branchekennis wél kan verschaffen of voor de opdrachtgever kan verkrijgen. De opdrachtgever kantoorruimte huren amsterdam heeft behoefte aan een ‘second opinion’, ter bevestiging of verwerping van een eigen standpunt. De externe adviseur kijkt anders tegen diverse factoren aan dan de opdrachtgever zélf, omdat hij geen last heeft van ‘bedrijfsblindheid’. Zo’n ‘second opinion’ slaat vaak op zeer ingrijpende plannen. De Raad van Commissarissen of de ondernemingsraad zijn in die gevallen vaak de opdrachtgever(s). De opdrachtgever wil dat de adviseur als machtsfactor bij de probleemoplossing wordt gebruikt. De kantoorruimte huren leeuwarden adviseur wordt dan om organisatie-politieke redenen ingeschakeld. De macht van een adviseur wordt vaak in hoofdzaak bepaald door de invloed die hij weet uit te oefenen door de hantering van zijn bekwaamheden. Men moet bij dit soort opdrachten denken aan situaties waarin conflicterende ideeën de achtergrond van de interne weerstand tegen de te kiezen oplossingen vormen. Die weerstand kan dan alleen worden omgebogen of weggenomen nadat een ‘onafhankelijke’ ernaar gekeken heeft. Het lijkt er dan wel op dat de adviseur slechts gebruikt wordt om een boodschap die bepaalde organisatieleden erg vervelend vinden ‘over te brengen’ of nog kantoorruimte huren rotterdam eens met andere woorden te vertellen. Organisatieadviseurs hebben terecht moeite met deze achtergrond of reden voor hun inschakeling. Zij staan er dan ook in de regel duidelijk op in feite zélf die boodschap (oplossing) (mee) te bedenken. Het moet in feite (ook) de oplossing van de adviseur zijn. Een oplossing die bij voorbaat vaststaat kan niet klakkeloos worden overgenomen. Er moet een eigen analyse van de adviseur aan de door hem te brengen boodschap ten grondslag liggen. Een inschakeling zuiver op ‘rituele’ gronden binnen een intern ‘politiek’ spel zal de adviseur in beginsel niet accepteren: geen schijnvertoning dus. De opdrachtgever wenst de adviseur te gebruiken om een probleem zeer nadrukkelijk onder de aandacht van de eigen kantoorruimte huren zwolle organisatie of de toezichthoudende organen te brengen (bijvoorbeeld Raad van Commissarissen). Zo’n opdracht hoeft voor de adviseur géén bezwaar te zijn: hij weet immers dat zijn advies, in sommige situaties, meer indruk maakt dan dat van het management (de directie) zelf. De opdrachtgever durft of wil niet zelf de verantwoordelijkheid dragen. De leiding wentelt, althans ogenschijnlijk, de verantwoordelijkheid van een potentieel riskante
oplossing af.