Ontwerpen en bouwen

Ontwerpen en bouwen Het kwaliteitsbesef met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden van gebouwen neemt toe. Dit vraagt om een betere kwaliteitsbeheersing gedurende alle fasen van het ontwerpproces. Architecten zorgen voor architectuur, het visitekaartje voor kwaliteit. Voor opdrachtgevers is ‘een mooi gebouw’ echter nooit een doel op zich. De druk op de ontwikkelaars van vastgoed Kantoor te huur Amsterdam zal toenemen ten aanzien van: verkorting van de bouwtijd; – grotere betrouwbaarheid in kosten en kwaliteit van het te realiseren vastgoed. In onderstaande figuur is de consequentie van een verkorting van de bouwtijd in beeld gebracht. Het verkorten van de bouwtijd en de hogere eisen die worden gesteld aan de raming van kosten en kwaliteit vooraf brengt met zich mee dat er hogere eisen worden gesteld aan de organisatie van het bouwproces. Immers, de bouwomzet moet in te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden minder tijd worden gerealiseerd. Om de kosten en de factor tijd in de hand te houden moet bij wijze van spreken iedere toevoeging aan het bouwproject direct – zonder nadere bewerking en afstemming – kunnen worden ingepast. Alleen wanneer de kwaliteit van de geleverde halfproducten en diensten hoog is kunnen de gestelde doelen worden bereikt. 280 VASTGOEDMANAGEMENT OP ONTWIKKELINGSVLAK/TACTISCH-OPERATIONEEL NIVEAU 8.3 Figuur 8-4 Bouwproductie onder druk ten gevolge van de verkorting van bouwtijd Kwaliteit 100% Kwaliteit 0% Bouwproductie onder druk Bouwtijd ; I I T2-Tl eerder leveren van kwJliteit i Tl : T2 . . ‘ ‘ Verkorting Kantoorruimte huren in Rotterdam van bouwtijd Wanneer de bouwtijd wordt verkort (T2 – Tl) zal het bouwproduct, de kwaliteit, sneller ge realiseerd moeten worden. Dit vereist een betere afstemming tussen de bouwpartners onderling als men de kosten wil beheersen. Dit betekent dat er hogere eisen worden gesteld aan de sturing van het ontwerpproces. 8.3 Ontwerpen Ontwerpen is het vertalen van het Programma van Eisen in een plan kantoorruimte te huur in zwolle dat moet leiden tot realisering van een gebouw. Het gebouw is een duurzaam productiemodel dat ‘gebouwdiensten’ levert. De kosten van het gebruik van het gebouw moeten via het primaire proces worden terugverdiend. Voor de gebruiker van een gebouw zijn kwaliteit en kosten van het gebouw bepalend. Het ontwerp moet daarom gericht zijn op die kwaliteit en kosten. Ontwerpen betekent voortdurend kiezen uit verschillende mogelijkheden. Ontwerpen: het realiseren van waarden (naar Roozenburg en Eekels, Productontwerpen, structuur en methoden, 1 998) In figuur 8-5 is van boven naar beneden het ontstaan van product naar waarderealisatie weergegeven. Het product, met een geometrische en fysisch-chemische vorm, heeft bepaalde eigenschappen. Door die eigenschappen kan het een bepaalde functie verrichten. Door deze functie kan de gebruiker behoeften bevredigen en op grond daarvan bepaalde waarden realiseren.