Onderzoek en ontwikkeling (O&O)

De VSNU houdt een pleidooi voor ‘door nieuwsgierigheid gedreven research’, grensverleggend onderzoek, dat ook een doodlopende weg kan inslaan.Van Steijn: ‘De functie van de kantoorruimte huren amsterdam universiteit is juist niet: je stopt het in een trechter met een deadline en dan en dan moet het iets nieuws opleveren. Er moet ruimte zijn voor gekke ideeen, kijken of het wat oplevert. Dat moet nu juist de kennisbasis voor een land en voor de wereld vormen.’ Maar een vakgroep moet niet alleen uit Willie Worteis bestaan. ‘Er moet een richting zijn.Je kunt je afvragen welke keuzen een hoogleraar maakt, welke mensen hij inzet voor vrij onderzoek en in welke structuur. Zulke managementvragen komen ook aan de orde bij de beoordeling.Als je chemische katalyse onderzoekt, een chemisch-technologisch kantoorruimte huren leeuwarden proces, heeft het geen zin als je helemaal geen mensen hebt die met het bedrijfsleven kunnen praten.’
De eroderende kennisbasis
Algemeen wordt ervoor gewaarschuwd dat de Nederlandse kennisbasis erodeert. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) heeft een smalle basis. Ruim 60% van de in Nederland uitgevoerde bedrijfsresearch komt voor rekening van zeven ondernemingen: Philips. Akzo Nobel, ASML, DSM, Unilever, Shell en Oce. Maar met uitzondering van DSM voeren deze ondernemingen het leeuwendeel van hun onderzoek – tussen de 60 en 80%- uit in het buitenland. En dat zal nog meer worden. In een periode van een paar weken kondigden Ericsson, KPN en Lucent kantoorruimte huren rotterdam aan hun onderzoeksafdelingen in Nederland te sluiten. Als klap op de vuurpijl meldde Philips dat het zijn onderzoeksactiviteiten in toenemende mate vanuit Nederland naar het buitenland zal verplaatsen. ‘Het is best denkbaar dat er over vijftien jaar niets meer over is in Nederland’, aldus de Chief Techno/ogy Officer van het elektronicaconcern in Het Financieele Dagblad.1 ‘En als het eenmaal weg is komt het nooit meer terug. Weg is weg.’ Dat is het rechtstreekse gevolg van de globalisering, die het voor kantoorruimte huren zwolle kleine landen steeds moeilijker maakt hun eigen onderzoekspositie te behouden. In Singapore krijgt Philips voor elke onderzoeker 50% subsidie.Vandaar.