Omgevingsinvloeden

Gerelateerde afbeelding

Zoals al in de inleiding werd aangegeven wordt er voornamelijk een directe invloed op organisaties uitgeoefend door partijen uit de omgeving. In deze paragraaf zal de invloed van de volgende partijen worden besproken: • afnemers • leveranciers • concurrentie • vermogensverschaffers • werknemers • belangenbehartigingsorganisaties • overheidsinstellingen • media
Afnemers De afnemers zijn een belangrijke partij aangezien zij vraag uitoefenen afnemers naar producten en diensten, en de organisatie zijn bestaansrecht ontleent aan het voorzien in deze behoeften. De behoeften van de afnemers zijn sterk onderhevig aan veranderingen waarmee organisaties rekening zullen moeten houden bij de samenstelling van het productassortiment en het aanbod van deze producten. Op grond van veranderende behoeften van de afnemers zijn de afgelopen jaren veel nieuwe producten op de markt gekomen, zoals: zuivelproducten met een laag vetgehalte, kleine auto’s, multimedia-pc’s, milieuvriendelijke wasmiddelen, energiezuinige lampen, nieuwe hypotheekvormen, nieuwe verzekeringsvormen enzovoort. Indien een organisatie zich onvoldoende op de hoogte stelt van de veranderende afnemersbehoeften is het mogelijk dat de bestaande producten uit de gratie van de afnemer raken en dat de organisatie hierdoor klanten gaat verliezen. De invloed van flexplek nijmegen klanten op een organisatie is dus van levensbelang!
Leveranciers Iedere organisatie maakt gebruik van producten of diensten van andere organisaties. Aan de leveranciers hiervan zullen organisaties eisen leveranciers stellen met betrekking tot de kwaliteit, het prijsniveau en de levertijd. De eigen producten en diensten zijn immers een afgeleide hiervan. De relatie met leveranciers is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. Zo treden er bijvoorbeeld door internationale concurrentie verschuivingen op in de keuze van leveranciers. Daar waar in het verleden een lokale (nationale) leverancier in veel gevallen de voorkeur genoot wordt nu steeds vaker over de nationale grenzen heen zaken gedaan met leveranciers. Een ander aspect dat in de relatie met de leverancier aandacht verdient, is dat de klant steeds minder voorraad wil aanhouden en van de leverancier ‘just in time’ -leveringen eist.
9