Netto contante waarde

Netto contante waarde is 4.838 A2 Eindwaarde is 6. 786 Contante waarde van de eindwaarde is 4.838 A3 Netto kantoor huren per uur amsterdam contante waarde is 5 .047 Bl Eindsaldo is 2.901 Contante waarde is 2.273 B2 Eindsaldo is 2.909 B3 Rente per kwartaal is 1,23% Eindsaldo bij deze rente is 2.901 c Rente per jaar Rente per kwartaal Rente per maand Continu Eindwaarde Effectieve rente 10.500 5,00% 10.509 !{09% — –10.5 2 — 5, 12 % — 1 0.513 5,13% – ———— ——– Dl Eindsaldo is 2.570 D2 Contante waarde is 2.014 E IRR project is 7, 9 % Netto contante waarde kantoor huren per uur leeuwarden tegen rendementseis van 7,0% is 25 Netto contante waarde tegen IRR is 0 Fl WACC is 7,0% Hefboom is 4,0 Project rendement is 7,9% Extra rendement eigen vermogen bovenop projectrendement is 1 1,7% Rendement op eigen vermogen is 19, 7% F2 IRR financier is 5,0% IRR op eigen vermogen is 1 7,6% De LTV neemt af gedurende de looptijd: de maximale hefboom van 4,0 wordt niet over de hele looptijd gerealiseerd. Daarom is feitelijk rendement op eigen vermogen lager dan het onder vraag Fl berekende rendement. BIJLAGE 1 – ANTWOORDEN BIJ VRAAGSTUKKEN 325 F2 (vervolg) 400 200 -200 -400 -600 -800 – 1 .000 -1 .200 – Kasstroom kantoor huren per uur rotterdam financier – Kasstroom eigen vermogen na financiering + Kasstroom project F3 Jaar 0 2 3 4 5 Vreemd vermogen -800 -640 -480 -320 -160 Eigen vermogen -200 -185 -160 -122 -70 0 ·· ———– LTV 80% 78% 75% 72% 70% 0% — Hefboom  0 Kas financier -6.503 ïRR—· · · · 5,0% Kas financier bij eind jaar betalingen: 3.497 2 3 3.497 Jaar 0 1 2 3 Kas financier IRR 326 10.000 3.672 3.672 3.672 5,0% ——-·—– INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GF.BIEDEN G2 Rente per half jaar is 2,5% Annuïteit half jaar is 1 .815 Betaling per jaar is 3.584 Verschil met eindjaar is 2,47% Het eindsaldo van de lening is 12. Dit komt omdat de rente niet de jaarrente gedeeld door 2 moet zijn, maar -1 De rente is 2,47% De kantoor huren per uur zwolle annuïteit is dan 1 .814 Het eindsaldo van de lening is dan 0 Hl De IRR per maand is 0,6% De eindwaarde bij betaling einde maand is 12.380 H2 De eindwaarde bij mid-year betaling is 12.413 H3 De IRR per kwartaal is 1,7% De eindwaarde bij betalingen eind kwartaal is 12.31 1