Net als op iedere markt wordt op de vastgoedmarkt het aanbod afgestemd op de vraag.

Ontwikkelaars, beleggers en gebruikers wikkelen onderling allerlei koop-en huurtransacties af. De marktwaar bestaat uit bedrijfsruimte huren in Amsterdam en bedrijfs-objecten, een diverse verzameling van grond en gebouwen. Al deze gebouwen hebben als primaire functie het huisvesten van kantoorhoudende organisaties en te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden, vooral winkels. bedrijfsmatige gebruikers. etc. De vastgoedmarkt onderscheidt zich van de markten in roerende zaken doordat vastgoed de volgende speciale kenmerken bezit :

  • Lange levensduur
  • Fysiek ondeelbaar
  • Plaatsgebonden

Lange productietijd

  1. Hoge waarde per transactie
  2. Weinig verhandeld

 

kantoorruimte of bedrijfsruimte huren in Amsterdam en Leeuwarden
kantoorruimte of bedrijfsruimte huren in Amsterdam en Leeuwarden

Transacties zijn kostbaar

Bovenstaande kenmerken zijn de oorzaak van het soms sterk af wijken van gebruiken, methoden en regelgeving op de vastgoedmarkt ten opzichte van die op markten voor roerende goederen. Dit hoofdstuk behandelt bedrijfsruimte huren in Tilburg en kantoorruimte huren in Haarlem, als introductie op de volgende hoofdstukken van het boek, een aantal van deze algemene kenmerken en gebruiken. Daarnaast gaan we in op de kenmerken en trends die specifiek zijn voor de deelmarkten kantoren, winkels en
bedrijfsruimte. Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de beleggingsmarkt voor vastgoed.

onderscheid eigendom en gebruik

Met de scheiding van eigendom en gebruik zijn twee deelmarkten ontstaan, die beide een aanzienlijke financiële omvang hebben. Op de koop-en verkoopmarkt ontmoeten eigenaren elkaar om het bezit van panden re verhandelen. In het geval van nieuwbouw zijn het vooral projectontwikkelaars die het eigendom verkopen aan beleggers (verhuurders). Ook bij reeds in gebruik genomen objecten vindt wisseling van eigendom plaats wanneer eigenaar-gebruikers af willen van hun bezit en als huurder wensen te opereren of tussen beleggers onderling. De huurmarkt is de plaats waar eigenaren (verhuurders) en gebruikers elkaar ontmoeten en waar huurovereenkomsten worden afgesloten.

DYNAMIEK

Op iedere markt wordt het aanbod en de prijs ervan afgestemd op de vraag : in de perfecte markt worden vraag en aanbod in evenwicht gebracht door het prijsmechanisme. Op het moment dat de vraag hoger ligt dan het aanbod, stijgt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag afneemt. Is de vraag lager dan het aanbod, dan daalt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag toeneemL