Mintzberg en organisatiestructuren

Gerelateerde afbeelding

Mintzberg en organisatiestructuren
Zoals kort beschreven in hoofdstuk 4 heeft Henry Mintzberg met zijn boek The structuring of organizations ( 1979), gepoogd te komen tot een synthese van de belangrijkste theorieën betreffende de wijze waarop or- synthese ganisaties gestructureerd zouden moeten worden. In een van zijn latere werken, Mintzberg on Management (1991) komt hij tot een uitbreiding en vergaderruimte huren amsterdam verfijning van zijn theorieën.
9.5.1 Organisatie-eigenschappen
Een organisatiestructuur komt volgens Mintzberg tot stand door het met elkaar in overeenstemming brengen van een aantal eigenschappen van organisaties. Mintzberg heeft het in plaats van organisatiestructuren over configuraties. configuraties In figuur 9.25 zijn de eigenschappen aangegeven die bepalend zijn voor een organisatiestructuur.
De organisatiedelen
De situationele factoren à Figuur 9.25 Eigenschappen die de organisatiestructuur bepalen
Het gaat hierbij om: a de organisatiedelen b de coördinatiemechanismen
c de ontwerpparameters d de contingentie ofwel situationele factoren
a De organisatiedelen Aan de basis van de organisatie wordt werk verricht dat direct is gerelateerd aan de productie van goederen en diensten. In hoofdstuk 8 hebben we dit de primaire bedrijfsprocessen vergaderruimte huren rotterdam genoemd. Mintzberg spreekt van de uitvoerende kern. Er zal in iedere organisatie ten minste één manager nodig zijn die alle processen kan overzien en leiding kan gegeven aan de organisatie. Deze persoon vinden we terug in de strategische top. Bij grotere organisaties worden de directie, raad van bestuur en de raad van commissarissen tot de strategische top gerekend.