Marketing, gepaard gaande met globalisering

Gerelateerde afbeelding

Marketing, gepaard gaande met globalisering en ‘veramerikanisering’, roept echter ook de nodige tegenkrachten op via cultuurkrakers, demarketing en anti-reclame. Cultuurkrakers verzetten zich tegen het ‘topdowndictaat’ van de cultuur van adverteerders en tv-stations en bedenken zelfs ludieke tegencampagnes, zoals ‘buy nothing today’ (20 november 2002) of creatieve kantoor huren amsterdam anti-advertenties (zie adbusters.org). Marketing, merk en globalisering van bedrijven zijn met elkaar verbonden; zo zijn ook mondialisering en kritiek op het internationale bedrijfsleven door de jaren heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Think global ‘, maar ‘act local’, betekent voor Coca-Cola inmiddels dat het bedrijf gaat decentraliseren en landendivisies meer autonomie geeft om beter te kunnen inspelen op de lokale behoeften van de consument en om er beter voor te kunnen zorgen dat Coca-Cola past in de lokale cultuur van de gemeenschap waar het wordt gekocht. ..
1. 1.4 Kenmerkende kantoor huren leeuwarden ‘eigenschappen’ van arbeidsorganisaties
Organisaties waarop we in dit boek doelen, zijn tevens arbeidsorganisaties waarin betaalde arbeidsorganisaties arbeid verricht wordt. Een aantal kenmerken van arbeidsorganisaties zijn de volgende.
Gespecificeerde doelstellingen doelstellingen Bedrijven en instellingen hebben specifieke doelstellingen: winst maken, marktaandeel bereiken, enzovoort. Kleine organisaties hebben dikwijls een beperkte (niet formeel vastgelegde), maar wel duidelijker herkenbare doelstelling. In grotere organisaties is dit soms moeilijk herkenbaar. Om deze (ook intern) toch te verduidelijken worden doelstellingen dan wel formeel vastgelegd.
Inzet van geschoold kantoor huren rotterdam personeel Veel werk in organisaties wordt verricht door speciaal daartoe opgeleide mensen. Bij de bekwaamheden ‘bemensing’ van de organisatie wordt in sterke mate gelet op bekwaamheden. Selectie, opleiding en training hebben in dit verband betekenis.
Geformaliseerde communicatie In een bedrijf of instelling dienen mensen met elkaar in overleg te treden, informatie uit te wisselen ten behoeve van coördinatie en probleembehandeling in processen van (georganiseerde) besluitvorming. Als bedrijven groter worden schiet de informele communicatie op den duur tekort en wordt de uitwisseling van informatie kantoor huren zwolle ook georganiseerd via de in overleg· en communicatie· te richten overleg- en communicatiestructuur, bijvoorbeeld via geregeld werkoverleg, comstructuur missies met een x keer per vier weken vergaderfrequentie, interdepartementaal overleg, chefsoverleg, vergadering van hoofden van dienst.