MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ

Gerelateerde afbeelding

Dit ontwerpen betekent dat men goed moet nadenken over doelmatige verhoudingen tussen mensen en middelen. Het totaal van de te verrichten werkzaamheden moet worden verdeeld; er moet worden kantoor huren amsterdam beslist over de wijze van arbeidsverdeling (wie doet wat = verdeling taken). Men moet daarbij ook aangeven wie welke beslissingsbevoegdheden heeft en, ten behoeve van overdracht van de wil van de leiding en de coördinatie, moet men de inhoud van de onderlinge relaties bepalen. De manager moet zijn organisatie begrijpen als één geheel en niet als een aantal min of meer geïsoleerde onderdelen; hij moet de functionele verbanden weten tussen de diverse onderdelen van zijn organisatie en zich kantoor huren leeuwarden bewust zijn van de onderlinge relaties.
Een groot deel van zijn tijd dient een leidinggevend functionaris te besteden aan het direct geven van leiding aan zijn medewerkers en aan het ondersteunen van zijn medewerkers bij de uitvoering van hun taken. Dit leidinggeven in ‘enge zin’ betekent onder andere dat hij taakstellingen moet afleiden uit de planning op (middel)lange termijn in kortetermijnplannen en budgetten. Dit vindt kantoor huren rotterdam zijn vervolg in het geven van (taak)opdrachten, het verschaffen
van hulp bij de uitvoering en motivering van de medewerkers. Vervolgens dient hij na te gaan of de taken naar behoren zijn uitgevoerd (controle). Bij het geven van dagelijkse leiding staat de (middle) manager in direct contact met zijn ondergeschikte medewerkers. Het is zijn taak het gedrag van zijn kantoor huren zwolle medewerkers zodanig te beïnvloeden, dat de gestelde doeleinden van de organisatie, de afdeling of de werkgroep zo goed mogelijk worden bereikt. Omdat in organisaties met mensen wordt gewerkt is de wijze van optreden van de leider (de stijl van leidinggeven) als beïnvloedende factor van groot belang.