Maatschappelijke aspecten

Gerelateerde afbeelding

Ten slotte kan worden opgemerkt dat ook maatschappelijke aspecten een rol spelen bij het verdelen van arbeid in een organisatie. Vanuit de maatschappij worden eisen gesteld aan de opbouw van taken. Te denken valt hierbij aan regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden (Arbo-wet).
Samenvattend kunnen we stellen dat bij het verdelen van arbeid een viertal motieven een rol spelen:2 • Kostenmotief: taken moeten op een zodanige wijze worden ingedeeld dat een efficiënt functioneren en produceren mogelijk gemaakt wordt. • Bestuursmotief: de wijze waarop taken opgebouwd en verdeeld worden, moet besturing van de organisatie mogelijk maken. Toezicht op de uitvoering van de verschillende taken moet mogelijk zijn. • Sociaal motief: taken moeten voor flexplek huren amsterdam individuele personen een bepaalde aantrekkelijkheid bezitten. Er moet sprake zijn van onder andere afwisseling, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. • Maatschappelijk motief: bij de opbouw van taken moet rekening worden gehouden met maatschappelijke eisen, bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften. E Uit de media Delegeren van creatieve taken Grafisch ontwerper Annemarie Adriaans (32) is eigenaar van The Document Shop, een bedrijf dat in opdracht jaarverslagen, huisstijlen en brochures maakt. Adriaans heeft acht mensen in dienst. ‘Het moeilijkste van delegeren vind ik toekijken terwijl ik eigenlijk denk: ik zou het zo en zo doen. Met de uitwerking van creatieve ideeën is dat erg lastig, want iedereen heeft z’n eigen stijl. Je kunt gewoon niet verwachten dat mensen het precies doen zoals jij, dat ze exact datgene maken wat jij voor ogen hebt. Drie jaar geleden kwam mijn eerste medewerker erbij. In het begin vond ik het best eng. We spraken de dingen samen door. Maar ik was bang dat hij het niet goed zou aanpakken, dat het resultaat niet was zoals ik wilde. Tegelijkertijd wilde ik ook weer niet dat zijn ideeën beter waren dan de mijne. Daar ben ik nu wel overheen. Als iemand nu met een goed idee komt, vind ik dat juist fantastisch. Dan kan ik me weer flexplek huren rotterdam op iets anders richten. Natuurlijk ben ik wel eens teleurgesteld, maar als je de mensen om je heen vertrouwt, kunnen ze je ook verrassen. Ik ben er net een tijd tussenuit geweest omdat ik een kind heb gekregen. Toen ik terugkwam en sommige dingen zag, dacht ik: jee, dat hebben ze goed opgelost.’