Levering

Levering van een gebouw tot twee jaar na eerste ingebruikname


De levering van een gebouw vóór of uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikname is altijd met BTW belast. De  kantoorruimte huren in Amsterdam opleveringsdatum is voor de BTW niet relevant, er hoeft dan immers nog geen sprake te zijn van ingebruikname. Indien kort na de eerste gebruikname de gebruiker het pand, om wat voor reden dan ook, verlaat en er leegstand ontstaat, heeft dit geen invloed meer op het  te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden einde van de twee-jaarstermijn, deze loopt gewoon door. Er is formeel sprake van ‘ingebruikname’ als het gebruik overeenkomt met de feitelijke bestemming van het gebouw. Het tijdelijk door de aannemer benutten van een kantoorgebouw voor de opslag van materiaal en materieel is dus geen ‘ingebruikname’ voor de BTW. In de meeste gevallen is de ingangsdatum van het huurcontract bepalend voor het  Kantoorruimte huren in Rotterdam tijdstip van eerste ingebruikname. Dit tijdstip kan echter worden vervroegd als de huurder al voor aanvang van het huurcontract start met de inrichting. In ieder geval doet het tijdstip van de betaling van de eerste huurtermijn niet terzake. Ook bij een ingrijpende verbouwing van een bestaand pand kan voor de BTW sprake zijn van een nieuw pand waarover bij levering binnen twee jaar na eerste ingebruikname BTW moet worden berekend. Voorwaarde is dat er naar ‘maatschappelijke opvattingen’ een nieuw gebouw is ontstaan. Hiervan is sprake in de winkelpand huren Zwolle volgende twee gevallen:
1. Het uiterlijk van het pand is dusdanig gewijzigd dat er naar maatschappelijke opvattingen sprake is van een ander gebouw. 2. De aanwendingsmogelijkheid en/of functie van het pand zijn structureel gewijzigd ten opzichte van het oude pand. Wat de ‘maatschappelijke opvattingen’ op enig moment zijn en wat een ‘structurele wijziging’ minimaal omvat, zijn zaken waarover gediscussieerd kan worden. In de praktijk wijkt de opvatting van de eigenaar nogal eens af van die van de belastinginspecteur.