Koning David

Gerelateerde afbeelding

Als we de literatuur raadplegen, zien we dat deze bewering in miljoenen boeken en artikelen en op talloze internetsites wordt herhaald, maar dat die zich allemaal verlaten op één enkele bron: de Bijbel. Als dat zo is, zou een wetenschapper vragen, wie heeft de Bijbel dan geschreven, en wanneer? Let wel, dit is een feitelijke vraag en geen waardeoordeel. Vrome joden en christenen beweren dat God het boek Leviticus op de berg Sinaï aan Mozes heeft gedicteerd en dat er sindsdien geen letter aan is veranderd. ‘Maar,’ zou de wetenschapper volhouden, ‘hoe kunnen we dat zo zeker weten? De paus beweerde immers ook dat de Schenking van Constantijn door Constantijn zelf was opgesteld in de vierde eeuw, terwijl later bleek dat die kantoor huren amsterdam vierhonderd jaar later was vervalst ten kantore van de paus zelf.’ We kunnen nu een heel arsenaal aan wetenschappelijke methoden loslaten op de vraag wie de Bijbel heeft geschreven en wanneer. Dat doen wetenschappers ook al meer dan een eeuw lang en er zijn hele boekdelen over hun bevindingen te lezen voor wie erin geïnteresseerd is. Om een lang verhaal kort te maken: de meeste serieuze wetenschappers zijn het erover eens dat de Bijbel een verzameling van allerlei verschillende teksten is die door verschillende menselijke auteurs zijn geschreven, eeuwen na de gebeurtenissen die ze naar eigen zeggen beschrijven, en dat deze teksten pas heel lang na de tijd die ze beschrijven zijn samengevoegd tot één heilig boek. Koning David leefde voor zover wij weten bijvoorbeeld rond 1000 v.Chr., maar er wordt algemeen kantoor huren rotterdam aangenomen dat het boek Deuteronomium rond 620 v.Chr. is opgesteld aan het hof van koning Josia van Juda, als onderdeel van een propagandacampagne die het gezag van Josia moest versterken. Leviticus is zelfs nog later samengesteld, in elk geval niet voor 500 v.Chr.