INVLOED OP VORMGEVING EN KWALITEIT VAN HET CASCO

INVLOED OP VORMGEVING EN KWALITEIT VAN HET CASCO


De toekomstige eigenaar van een nieuw te realiseren object heeft vanzelfsprekend de  goedkoop kantoor huren amsterdam volledige zeggenschap over de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden vormgeving, indeling, uitrusting en kwaliteit van het casco10. In het geval van koop is de eigenaar dezelfde persoon als de gebruiker. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid het object volledig aan te passen aan zijn eigen wensen.
Dit behoeft wel enige nuancering. Ook de eigenaar-gebruiker zal zich ervan bewust zijn dat zijn vastgoed waarschijnlijk voor het verstrijken van de kantoor huren rotterdam centrum technische levensduur op de markt moet worden gebracht. De hoogte van de restwaarde op dat moment is afhankelijk van de vraag. Voor multifunctionele gebouwen c.q. gebouwen die niet geheel zijn aangepast aan de specifieke wensen van de eerste gebruiker, is de markt groter en kan een
Voor de inrichting is de invloed wel groot. Deze komt in het algemeen volledig voor rekening van de gebruiker.

COMMERCIEEL VASTGOED
hogere prijs worden verkregen. Ten slotte merken we op dat ook de eige- naargebruiker wordt gefinancierd met eigen en vreemd vermogen en de bedrijfsruimte huren Zwolle verschaffers daarvan kunnen eisen stellen aan de restwaardepositie van het vastgoed op enig moment. Als er sprake is van huur, is de verhuurder eigenaar en is de invloed van de gebruiker op vormgeving en kwaliteit beperkter. Aangezien de huurder de mogelijkheid heeft om binnen de levensduur van het object het huurcontract te beëindigen, bestaat de kans dat een nieuwe huurder moet worden gezocht. De verhuurder is derhalve gebaat bij een multifunctioneel gebouw, waardoor de ruimte voor het invullen van specifieke wensen van de eerste huurder gelimiteerd is. Bij operational lease is sprake van langduriger contracten met de eerste gebruiker dan bij huur, waardoor de gebruiker vanzelfsprekend meer invloed kan uitoefenen.