Interne magazijnfuncties


Als de lay-out van het magazijn eenmaal bepaald is ende stellingen zijn gemonteerd, kan het dagelijkse magazijnproces zijn loop gaan nemen. Gegeven de grondvorm (de lay-out) binnen het magazijn, kunnen er verschillende soorten goederenstromen worden onderkend. Als uitersten kantoor huren zuidas onderscheiden we de transitostroom en de opslagstroom. In het eerste geval worden goederen alleen naar een magazijn ofDC gebracht om in de expeditie gecombineerd te worden met andere stromen. Goederen die wel opgeslagen worden, volgen de weg die schematisch is weergegeven in figuur 8.5.
Ad 1 Goederenontvangst Vanuit het inkomende transport worden de goederen gelost uit een vrachtwagen, container, binnenschip enzovoort. Er vindt bij goederenontvangst Goedereneen controle plaats op de kantoor huren leeuwarden geleverde hoeveelheden en eventuele beschadi- ontvangst gingen; de werkelijke levertijd wordt geregistreerd. Van een bederfelijk product wordt een monster naar het kwaliteitslaboratorium gezonden. Ad 2 In opslag brengen Als de ontvangstcontrole heeft plaatsgevonden en alles in orde is bevonden, worden de goederen vrijgegeven zodat men ze in opslag kan brengen. In In opslag veel ondernemingen wordt op dat moment ook de administratieve voorraad brengen van het artikel bijgewerkt. Voordat kantoor huren rotterdam het artikel in opslag wordt gebracht, moet bekend zijn volgens welk locatiesysteem de goederen moeten worden opgeslagen. Dat onderwerp wordt besproken in subparagraaf 8.3.1.
Ad3 Opslag Er zijn verschillende technische hulpmiddelen en methodieken om goederen op te slaan. Deze opslagmethoden zullen eveneens in subparagraaf8.3.l de revue passeren. Ad 4 Orderverzamelen In een voorraadhoudende onderneming moet een klantenorder – die doorgaans bestaat uit verschillende artikelnummers of regels -worden samengesteld door uit verschillende kantoor huren zwolle locaties de gevraagde hoeveelheden
goederen te verzamelen. Dit wordt ook wel orderpicken genoemd. Er zijn Orderpicken verschillende mogelijkheden om dit orderverzamelen efficient te laten verlopen; deze worden besproken in subparagraaf 8.3.2