Innovatie en kwaliteitsverbetering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Innovatie en kwaliteitsverbetering In veel (technisch georiënteerde) bedrijven bestaat er een duidelijke scheiding tussen product- en procesinnovatie, kwaliteitsverbetering, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole. De taken van de uitvoerenden liggen bij controle en uitvoering en de overige taken bij het hogere management. In de MANS-gedachte dient het topmanagement zich te richten op product- en procesinnovatie. Specialisten richten zich meer op kwaliteitsverbetering, wat voor het middenmanagement een hoofdtaak is, terwijl het lager kader en de uitvoerenden zich hier ook, in beperkte mate, mee bezighouden. Bij de invoering flexplek huren amsterdam van MANS kunnen de volgende fasen worden onder- invoering van MANS scheiden.
Fase 1: De oriëntatiefase In deze fase maakt de top van de organisatie kennis met de MANS-filosofie en de wijze waarop MANS in de organisatie kan worden geïmplementeerd. ‘f Figuur 11.5 Tijdsbesteding van management en medewerkers in de oude en nieuwe stijl
Fase 2: De afstemmings-en planningsfase Nadat het (top)management besloten heeft om MANS in de organisatie in te voeren, gaat zij zich in deze fase buigen over de vragen op welke wijze MANS naar de eigen organisatie kan worden vertaald en een plan van aanpak hiervoor ontwikkelen. Kwaliteitsplannen kunnen strategisch, tactisch en operationeel van aard zijn. Van belang is de samenhang van het kwaliteitsdenken tussen de verschillende niveaus.
Fase 3: De invoerings-en uitvoeringsfase Het plan van aanpak wordt ingevoerd en uitgevoerd in de organisatie.
Fase 4: De evaluatiefase Hierbij wordt gekeken in hoeverre de invoering en uitvoering van het kwaliteitsproces naar wens verloopt.
Ofschoon er over kwaliteitsprogramma’s veel succesverhalen worden verteld op congressen en in managementbladen blijkt dat het toch lang niet overal goed gaat met de kwaliteitszorg. Bij een aantal bedrijven zijn ambitieus gestarte kwaliteitsprogramma’s snel doodgebloed en zijn de werknemers een flexplek huren rotterdam illusie rijker. Uit een onderzoek? bij Nederlandse bedrijven blijkt een aantal knelpunten bij de invoering van MANS naar voren te komen. Deze hebben onder meer betrekking op: a het topmanagement b het middenmanagement c de medewerkers d de organisatiestructuur e informatiesystemen doelstellingen en plannen