Impressies en opvattingen

Gerelateerde afbeelding

Tot zover enkele impressies en opvattingen uit dit onderzoek. De zich wijzigende organisatorische context wordt hiermee verduidelijkt. De aanpassing verloopt echter niet zonder problemen. 8.2.3 Loyaliteit van werknemers voorbij! … ?
lovaliteit De laatste jaren wordt veelvuldig gemeld dat de loyaliteit van werknemers (en managers) aan bedrijven in hoog tempo afneemt. Toch dromen werkgevers nog steeds over loyaliteit van ‘hun’ werknemers, terwijl ze het zelf niet meer zijn, denk bijvoorbeeld aan ABN Amro, NS, KPN Telecom. Het zijn immers de bedrijven die begonnen zijn met het kiezen /1fetime emplovment kantoorruimte huren amsterdam van een veel hardere lijn in het personeelsbeleid. Een term als lifetime employment bestaat daardoor niet meer. Die tijd lijkt voorbij te zijn. Daar waar de nood het hoogst is/was, zoals in de IT-branche en de telecom, viel dat overigens het meest op en ging dit het snelst. ‘Nieuwe’ werknemers die in tien jaar bijvoorbeeld drie of vier verschillende werkjobhopper gevers hadden, werden als jobhopper aangemerkt en maakten van organisaties in zekere zin een ‘doorgangshuis’. In veel gevallen was het voor beide partijen – werkgever en werknemer – ook vaak ‘up or out’ en vooral kiezen voor de eigen kantoorruimte huren leeuwarden toekomst. Hoe deze er dan precies uit zou zien, was/is voor velen minder belangrijk. Wat er over drie/vier jaar weer komt, ziet men dan wel weer, misschien is er dan weer een andere interessante aanbieding, dat valt toch niet precies te plannen. Zelfontwikkeling wint het dan van ‘ouderwetse’ loyaliteit. Verlooppercentages bij ICT-dienstverleners (denk onder andere aan CMG, Pink Rocade, Cap Gemini, Oracle) lopen op naar percentages variërend van 14-20 of zelfs hoger. Of het werknemers daarbij (in de hoogtijdagen 1996-2000) alleen ging om de uitdagendheid en inhoud van het werk, valt echter te betwijfelen. Salaris, bonussen, opties en overige veranderend arbeidsethos arbeidsvoorwaarden speelden stellig een rol. Wie bij een veranderend arbeidsethos klaagt over de loyaliteit binnen bedrijven, doet er vooral goed aan eerst naar zichzelf als bedrijf te kijken. Waar sprake is van slechte relaties (bijvoorbeeld met werknemers, tussen collega’s en tussen medewerkers en klanten) wordt inmiddels wel gewerkt met een zogenaamd Loyalty Awareness Program (LAP) om zich van een en ander bewust te worden kantoorruimte huren rotterdam en positief gericht verandering te bewerkstelligen.
Organisaties bestaan als samenwerkingsverbanden uit individuen die in afdelingsverband veelal in werkgroepen een eigen taak hebben te verrichten. Het ‘verschijnsel’ groep in organisaties is echter een verschijnsel met enkele bijzondere eigen kenmerken. Een groep in de (psychologische) betekenis wordt gevormd door een aantal mensen, die met elkaar in contact staan, die zich van elkaar bewust zijn en zichzelf als groep beschouwen. De omvang van een groep wordt bijgevolg bepaald door de mogelijkheid van wederzijds contact en wederzijdse bewustheid. Een willekeurige hoeveelheid mensen is aldus geformuleerd niet zomaar een groep. Pas als er sprake is van interactie en een zich van elkaar bewust zijn is dit begrip van kracht. Een werkgroep, een commissie, een subafdeling of diverse informele verbanden in een organisatie voldoen wel aan de gestelde eisen.
Er zijn verschillende kantoorruimte huren zwolle soorten groepen te onderscheiden in een organisatie, te weten: formele groepen – permanente: Raad van Bestuur, werkgroep, commissie; tijdelijke: ‘task force’ ter oplossing van een probleem, een projectgroep, een comité; informele groepen ontstaan onder meer vanuit de plaats van tewerkstelling en de aard van het werk in combinatie met de behoeften van mensen aan sociaal contact, kameraadschap, erkenning; deze informele groepsvorming kan als aanvulling dienen op de formele organisatie.