Het verrassende nieuws

Het verrassende nieuws van figuur 16 is de steile teruggang van tevredenheid met het leven. De grafiek wordt doorgaans geïnterpreteerd als de weergave van een aanpassingsproces flexplek huren amsterdam waarbij de eerste vreugden van het huwelijk snel verdwijnen naarmate de ervaringen het karakter krijgen van een routine. Maar er is ook een andere benadering mogelijk die zich richt op beoordelingsheuristieken. In dat geval vragen we wat er in het denken van mensen gebeurt als hun gevraagd wordt hun leven te beoordelen. De vragen ‘Hoe tevreden bent u over uw leven als geheel?’ en ‘Hoe gelukkig bent u tegenwoordig?’ zijn niet zo eenvoudig als ‘Wat is uw telefoonnummer?’ Hoe spelen flexplek huren leeuwarden geënquêteerden het klaar om de vraag in enkele seconden te beantwoorden, zoals ze allemaal doen? Het helpt om dit eveneens als een beoordeling te beschouwen. Net als in het geval van andere vragen hebben sommige mensen misschien een kant-en-klaar antwoord, dat ze ook gegeven hebben bij een andere gelegenheid waarop ze hun leven beoordeelden. Maar anderen, en waarschijnlijk de meesten, vinden niet snel een reactie op de vraag die hun werd gesteld en maken hun taak automatisch eenvoudiger door deze reactie te vervangen door een andere vraag te beantwoorden. Hier is Systeem l aan het werk. Wanneer we in dit licht naar figuur 16 kijken, neemt deze een andere betekenis aan. Een omvattende beoordeling van het leven kan worden vervangen door antwoorden op een groot aantal eenvoudige vragen. U herinnert zich het onderzoek waarin studenten net daarvoor gevraagd was hoeveel dates ze in de vorige maand flexplek huren rotterdam gehad hadden. Zij rapporteerden hun ‘tegenwoordige geluk’ alsof het daten het enige belangrijke punt in hun leven was.3 In een ander bekend experiment van hetzelfde type vroegen Norbert Schwarz en zijn collega’s aan proefpersonen in hun laboratorium een vragenlijst over tevredenheid met hun leven in te vullen. 4 Voordat ze aan deze taak begonnen, werd hun echter gevraagd een blad papier voor de proefleider te fotokopiëren. De helft van de proefpersonen vond een dubbeltje op de kopieermachine, dat daar door de proefleider was neergelegd. Dit kleine gelukkige voorval leidde tot een flexplek huren zwolle duidelijke verbetering in de door proefpersonen gerapporteerde tevredenheid met hun leven als geheel! Een stemmingsheuristiek is ook een manier om vragen over tevredenheid met je leven te beantwoorden.