Het vermijden van fouten

Als het gaat om het vermijden van fouten zijn organisaties beter dan individuen, omdat ze naar hun aard langzamer denken en in staat zijn ordelijke procedures op te leggen. Organisaties kunnen het gebruik van nuttige controlelijsten invoeren en opleggen, en daarnaast ook uitvoeriger flexplek huren amsterdam procedures zoals voorspellen aan de hand van een referentieklasse en het premortem.6 Door het aanbieden van een specifiek vocabulaire kunnen organisaties ook bijdragen aan een cultuur waarin mensen elkaar in de gaten houden wanneer ze in de buurt van een mijnenveld komen.? Ongeacht welk product zij verder op de markt brengt, is elke organisatie een producent van oordelen en beslissingen. Elke producent moet manieren ontwikkelen om de kwaliteit van zijn producten te verzekeren, in de flexplek huren leeuwarden ontwerpfase, tijdens de fabricage en bij de laatste controles. De overeenkomstige fasen bij de productie van beslissingen zijn de inkadering van het probleem dat opgelost moet worden, het verzamelen van relevante informatie voor een beslissing en een kritische terugblik. Een organisatie die haar besluitvorming wil verbeteren, moet stelselmatig aandacht geven aan verbeterde doelmatigheid bij elk van deze fasen. Het sleutelbegrip is stelselmatigheid. Voortdurende kwaliteitscontrole is een alternatief voor de omvattende evaluaties die organisaties ondernemen in de nasleep van een ramp. Er valt nog veel te doen aan het verbeteren van besluitvorming. Eén voorbeeld uit vele is het opvallende gebrek aan stelselmatige training voor de belangrijke vaardigheid van leidinggeven aan een efficiënte bespreking. Uiteindelijk is een rijkere taal van wezenlijk belang voor het vaardig uitoefenen van constructieve kritiek. Net als in de geneeskunde is het vaststellen van beoordelingsfouten een diagnostische taak die een nauwkeurig vocabulaire vereist. De naam van een ziekte is een haakje flexplek huren rotterdam waaraan alles wat over de ziekte bekend is wordt opgehangen: vatbaarheden, omgevingsfactoren, symptomen, prognose en behandeling. Op dezelfde manier brengen etiketten als ‘verankeringseffecten’, ‘smal kader’ of ‘buitensporige samenhang’ alles wat we over een bias weten in het geheugen bij elkaar: de oorzaken, de effecten en wat we eraan kunnen doen. Er is een direct verband tussen verstandiger gesprekken bij het koffieapparaat en betere beslissingen. Beslissers zijn soms beter in staat om zich zulke gesprekken voor te stellen, ook als deze kritisch zijn, dan te luisteren naar het aarzelende stemmetje van hun eigen twijfels. Ze zullen flexplek huren zwolle betere keuzen maken wanneer ze erop vertrouwen dat hun critici verstand van zaken hebben en loyaal zijn, en wanneer ze verwachten dat hun beslissing beoordeeld zal worden op grond van hoe zij tot stand is gekomen, en niet alleen van hoe zij is uitgepakt.