Het type vastgoed

Het type vastgoed is bepalend voor de opbrengsten die daarbij horen. Daarbij speelt de marktvraag een grote rol in de waardebepaling. De keuze voor het type vastgoed is afhankelijk van vraag en vergaderruimte huren amsterdam aanbod in de betreffende periode. Een belegger kan anticiperen op de wijzigingen in vraag door een gebouw geschikt te maken voor functiewisseling zoals het omzetten van kantoren in woningen. Situatie Een belegger wil graag op een bepaalde locatie kantoren ontwikkelen. Voor de eerste 10 jaar vergaderruimte huren leeuwarden voorziet hij geen problemen omdat hij al een huurder voor het gebouw heeft. Echter: de belegger verwacht dat de kantorenmarkt in grote problemen zal komen. Hij besluit op deze situatie te anticiperen en bouwt een aantal kleinschalige kantoorunits, die tot woningen omgebouwd kunnen worden. U itgangspunten – Oppervlakte kantoorunit: 250 m2 VVO – Oppervlakte woonunit: 125 m2 VVO – Grondkosten: € 500 per m2 VVO – Bouwkosten casco: € 1.300 per m2 VVO – Bouwkosten extra voorziening: € 100 per m2 VVO – Ombouwkosten naar woning: € 1 50 per m2 VVO – VON prijs woningen: € 2.000 per m2 VVO – Huur kantoren: € 1 75 per m2 VVO – Exploitatiekosten: 15% van de huur – Beschouwingsperiode: 10 jaar – BAR: 7,50% – Exit yield: 9,00% – Index vergaderruimte huren rotterdam contracthuur: 2,00% – Index markthuur: 1 ,00% – Index bouwkosten: 2,00% – Index VON prijzen: 3,00% – Kosten koper: 8,00% – BTW: 1 9,00% Verder geldt 1. Alle bedragen zijn exclusief BTW HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 243 Vragen A Bereken per m2 VVO het resultaat voor een kantoor inclusief en exclusief ombouwvoorziening en bereken het resultaat voor de woning. Wat is het verschil per m2 VVO tussen een kantoor exclusief ombouwvoorzieningen en een woning? B Bereken de IRR van de belegger vergaderruimte huren zwolle wanneer: – Er geen voorzieningen worden getroffen en het na 10 jaar kantoorfunctie blijft – Er wel rekening wordt gehouden met de extra voorzieningen, de ombouwkosten 244 na 10 jaar worden geïnvesteerd en het object verkocht wordt als een complex van woningen.