Het totale kostenplaatje

Door de bestelkosten te verlagen, ontstaat de mogelijkheid om in kleinere series te bestellen, waardoor het totale kostenplaatje er veel aantrekkelijker kantoor huren zuidas uitziet. Dit is een van de redenen van het succes van de Japanse bedrijven. Het continu verlagen van de vaste kosten per bestelling is daarom een belangrijke verbeteringsactie. Dit kan ook vertaald worden naar vergaderruimte huren leeuwarden de productie. Hier spreekt men van het verlagen van de instelkosten per fabrieksorder. Uit de praktijk kamen resultaatverbeteringen met een factor tien of meer, wat insteltijdreductie betreft, naar voren bij het wisselen van persgereedschap.
Waarschuwing Je moet ervoor waken de Camp/EOQ-formule klakkeloos toe te passen. De vooronderstellingen waarvan we zijn uitgegaan, gaan in lang niet alle gevallen op. Daarnaast zijn er andere aspecten te noemen: • Een product is vaak onderdeel van een keten; dit effect wordt niet meegenomen in de EOQ-formule. • Een product heeft vaak een relatie met andere vergaderruimte huren rotterdam producten, bijvoorbeeld dezelfde leverancier. • In bepaalde branches kan het aanhouden van veel voorraad vraagstimulerend werken op de verkoop. • Een voorraad kan soms in waarde meestijgen groter dan of gelijk aan het rentepercentage van de voorraadkosten, bijvoorbeeld beplanting. De voorraad kan echter ook aanzienlijk in waarde afnemen. Dit gegeven moet zo veel mogelijk worden meegenomen in de voorraadkosten. • Sams moet men producten afnemen in een minimale verpakkingshoeveelheid die aanzienlijk kan afwijken van de optimale hoeveelheid.
Bij een aantal producten rnoet rnen een vaste hoeveelheid ter grootte van een pallet afnernen
We kunnen er niet genoeg voor waarschuwen dat deze aspecten ter harte worden genomen. Natuurlijk zijn er nog meer opmerkingen hierover te maken. Bestelkosten kunnen bijvoorbeeld verschalen zitten in de productprijs of pallethoeveelheden ktmnen afwijken van het optimum. Denk dus goed na voordat je de EOQ-formule gaat gebruiken. Zorg voor een goede bijsluiter met de haken en de ogen.
TUSSENVRAAG 4.10 In welke vergaderruimte huren zwolle praktijkgevallen is de formule van Camp te gebruiken en hoe nauwkeurig moet de optimale seriegrootte aangehouden worden? Bereken de percentageverhoging in kosten in de laatste berekening als Q met 25% verhoogd wordt van 400 stuks tot 500 stuks (0 = 12 000 stuks, Cö = €20, cv = €3).