Het theorieboek

Denk eens terug aan uw schriftelijke rijexamen. Is het waar dat u een speciaal papiertje moet halen om een vrachtwagen te mogen besturen? Misschien hebt u flink geblokt en weet u nog op welke bladzijde van het theorieboek die informatie vermeld stond, evenals de achterliggende flexplek huren amsterdam┬álogica. Dit was echter niet hoe ik studeerde: ik las de verkeersregels door en hoopte maar op het beste. Er waren echter vragen waarop ik niet direct het antwoord kon geven en waarbij ik slechts op mijn cognitieve gemak kon vertrouwen. Als een van de antwoorden bekend overkwam, ging ik er maar van uit dat dat het goede antwoord was. Deed het antwoord geen belletje rinkelen (of als het hoogst onwaarschijnlijk overkwam), dan verwierp ik het antwoord. De indruk van bekendheid wordt door Systeem 1 gegenereerd en Systeem 2 gebruikt die indruk om een oordeel te vellen.5 Wat we uit figuur 5 kunnen opmaken, is dat voorspelbare illusies zeker zullen plaatsvinden als een oordeel flexplek huren leeuwarden op de indruk van cognitief gemak of cognitieve spanning wordt gebaseerd. Alles wat het gemakkelijker maakt voor ons associatieve brein, zal onze overtuigingen kleuren. Een goede manier om mensen van onwaarheden te overtuigen is frequente herhaling, omdat bekendheid niet goed van waarheid kan worden onderscheiden. Autoritaire leiders en marketeers hebben dit altijd goed begrepen. Maar alleen flexplek huren rotterdam psychologen hebben ontdekt dat je niet het volledige feit of idee hoeft te herhalen om de suggestie van waarheid te wekken. Mensen die regelmatig de zinsnede ‘de lichaamstemperatuur van een kip’ te horen kregen, kwalificeerden de zin ‘de lichaamstemperatuur van een kip is zestig graden Celsius’ (of wat dan ook) eerder als waar.6 Bekendheid met een deel van de zin was al voldoende om de hele bewering bekend over doen laten komen en dus waar te laten lijken. Als u niet weet waar u een bepaalde bewering flexplek huren zwolle eerder hebt gehoord of geen andere manier hebt om de bewering te staven, hebt u geen andere mogelijkheid dan te vertrouwen op cognitief gemak.