Het rendement

Het rendement wordt HOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 85 het meest gehaald uit direct rendement en minder uit waardegroei. In de periode 1997-2008 hebben kantoren een aantal keren een negatief indirect rendement laten zien. Het direct rendement is stabieler goedkoop kantoor huren amsterdam en was over bovengenoemde periode gemiddeld 7,6%. Het BAR van kantoren is daarmee hoger dan dat van huurwoningen. De afgelopen 10 jaar lieten een dalende tendens van het BAR (en daarmee een stijging van de marktwaarde) zien. Op dit moment, de kredietcrisis van 2008 en 2009, is het BAR aan het stijgen terwijl de markthuren dalen. De markthuren van kantoren lopen uiteen, maar hebben niet zo’n grote bandbreedte als de markthuren van winkelvastgoed. De factoren die de grootste invloed hebben op het rendement zijn de restwaarde, groot onderhoud, het zaagtandeffect als gevolg van bij de contracthuren achterblijvende goedkoop kantoor huren leeuwarden markthuren en de mutatie- en leegstandsgraad en de gevolgen van veroudering. In figuur 3.19 is een indicatie gegeven van het effect op de IRR voor een fictief beleggingsobject. IRR ïcieaai Sltuähe 8,9%  èXïra achierblijvende huren, invëstenrig in  Winkelvastgoed is een veel minder homogene groep dan kantoren. De markthuur van een kleine winkel op een stationslocatie in de Randstad is vele malen hoger dan de markthuur van een wijkwinkelcentrum in dezelfde plaats. De rendementen per categorie winkelvastgoed kunnen dan ook aanmerkelijk verschillen afhankelijk van locatie. Een onderscheid is te maken tussen hoogwaardige binnenstadsprojecten (hoge markthuren maar ook hoge investeringen als gevolg van hoge grondkosten), wijkwinkelcentra, perifere grootschalige detailhandel en perifere warenhuizen. Winkels hadden goedkoop kantoor huren rotterdam in de periode 1997-2008 een relatief stabiel direct rendement van gemiddeld 7,3%. Het indirecte rendement is meer volatiel, maar niet zo volatiel als dat van kantoren. Gemiddeld was het indirecte rendement in die periode 3,4% met een minimale waarde van -0, 5% en een maximale waarde van 7,9%. Bijgevolg is het BAR van winkels meestal lager dan dat van kantoren, maar wel hoger dan van huurwoningen. Het rendement op winkelvastgoed is gevoelig voor dezelfde factoren als kantoren: restwaarde, achterblijvende huren, veroudering, leegstand en groot onderhoud goedkoop kantoor huren zwolle of investeringen in restyling/upgrade. Bedrijfsruimten De markthuren van bedrijfsruimten zijn lager dan van kantoren en winkels en hebben ook een beperkte bandbreedte. Het indirecte rendement bij bedrijfsruimten is lager dan van kantoren en winkels. Bedrijfsruimten verliezen al snel hun waarde. Dat betekent dat het rendement voornamelijk uit direct rendement moet komen. In de periode 1997-2008 bedroeg het 86 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN gemiddelde directe rendement 8,6%. Dat is hoger dan dat van kantoren en winkels. Het maximale directe rendement bedroeg in die periode 10,0%, aanmerkelijk hoger dan winkels en kantoren. Dat impliceert dat het BAR van bedrijfsruimten hoger is en dat zien we ook in de cijfers terug.