Het rationele besluitvormingsproces

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het rationele besluitvormingsproces
De wijze waarop mensen in organisaties beslissingen nemen wordt beschreven in zogenoemde besluitvormingsprocessen. Een voorbeeld hiervan is het rationele besluitvormingsproces.
Dit besluitvormingsproces begint bij het naar voren komen van een probleem en eindigt bij het kiezen van een alternatief. Binnen het proces is er dus sprake van een fasering en systematiek. Ieder probleem kan binnen dit raamwerk tot een oplossing gebracht worden. Gedurende het gehele proces van besluitvorming verzamelt en analyseert men informatie. De informatie wordt binnen het kantoor huren amsterdam besluitvormingsproces als input én als output gebruikt. Wil de informatie een bijdrage hebben binnen het besluitvormingsproces, dan dient deze aan een aantal eisen te voldoen:
• De informatie moet voor de beslissing relevant zijn. • De informatie moet betrouwbaar zijn. • Men moet tijdig over de informatie kunnen beschikken. • Er moet een afweging plaatsvinden tussen de kosten en de waarde van de informatie. • Er moeten eisen worden gesteld aan de manier waarop de informatie gepresenteerd wordt. Aandacht voor de lay-out, omvang, scheiding hoofden bijzaken, gedetailleerdheid enzovoort.
Met betrekking tot de bronnen van de informatie heeft men vele mogelijkheden beschikbaar, zoals het eigen informatiesysteem, het zelf opzet- bronnen van informatie ten of uitbesteden van marktonderzoek, literatuurstudie, externe databestanden, en het raadplegen van leveranciers en klanten. Zonder informatie zal er dan ook geen gedegen besluitvormingsproces kunnen plaatsvinden. Louter financiële prestaties inspireren niet Veel managers, zowel op top-als middenkaderniveau, zijn ontevreden over de managementrapportages in hun organisatie. Ze zijn te eenzijdig, niet op de toekomst gericht en niet gerelateerd aan de strategische doelen. De momenteel gehanteerde managementrapportage is bijna volledig kantoor huren rotterdam gebaseerd op financiële informatie. Op basis hiervan kan per definitie alleen terug worden gekeken, terwijl organisaties juist vooruit dienen te kijken. Dat de huidige financiële prestatieindicatoren amper informatie geven over de mate waarin de strategische doelen worden gerealiseerd, is een ander groot bezwaar. De balanced scorecard kijkt niet alleen naar financiële, maar ook naar Basisgedachte achter de balanced scorecard niet-financiële prestaties. Daardoor krijgt het management een vollediger, meer ‘balanced’ beeld van de behaalde resultaten. De gedachte achter de balanced scorecard is simpel. De prestaties van een organisatie worden vanuit vier verschillende invalshoeken bekeken: • Het financiële perspectief