Het provinciale milieubeleidsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het provinciale milieubeleidsplan wordt voorbereid door Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten betrekken bij de voorbereiding van het milieubeleidsplan de ingezetenen en belanghebbenden volgens de inspraakverordening (gebaseerd op art. 147 Provw). Het provinciale milieubeleidsplan wordt bekendgemaakt in de Staatscourant; het gemeentelijke milieubeleids- en rioleringsplan in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, evenals het winkel huren amsterdam regionale plan.
9.1 Plannen en programma’s 343
Een gemeentelijk milieubeleidsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders (art. 4.17 lid 1 Wm), het plan winkel huren leeuwarden van de plusregio door zijn dagelijks bestuur. Ook hierbij wordt inspraak verleend. Burgemeester en wethouders of het dagelijks bestuur maken de vaststelling van het plan bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente(n) verspreid worden.
Op de voorbereiding van het nationale milieuprogramma door de ministers is afdeling 3.4 van de Algemene wet winkel huren rotterdam bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder (art. 4.7 lid 4 Wm). De andere bestuursorganen verlenen inspraak op hun milieuprogramma’s.
De minister kan eventueel aan Provinciale Staten (art. 4.13 lid 1 Wm) een aanwijzing geven over de inhoud van het winkel huren zwolle milieubeleidsplan; Gedeputeerde Staten kunnen aan de gemeenteraad aanwijzingen geven over de inhoud van het gemeentelijk rioleringsplan.